Navigácia

Obsah

90. výročie posviacky budovy Základnej školy Vlčkovce a 70. výročie založenia Materskej školy Vlčkovce

Typ: ostatné
90. výročie posviacky budovy Základnej školy Vlčkovce a 70. výročie založenia Materskej školy Vlčkovce 17. september 2018

 

            Dňa 7. septembra 2018 sa konala slávnostná akadémia pri príležitosti
                    "90. výročia posviacky budovy Základnej školy Vlčkovce a
                              70. výročie založenia Materskej školy Vlčkovce"

 

Príhovor riaditeľky ZŠ s MŠ Vlčkovce

Vážený pán starosta,  ctení hostia, všetci tí, ktorí ste svoje životy spojili s našou základnou a materskou školou.

Je mi veľkou cťou vysloviť zdanlivo obyčajné a jednoduché konštatovanie: Naša základná škola oslavuje 90 rokov posviacky budovy školy a zároveň materská škola oslavuje svoje 70.výročie založenia.

Od tejto doby Základná škola s materskou školou prešla rôznymi zmenami aj prestavbou. No jej poslanie bolo vždy to isté, poskytovať deťom výchovu a vzdelanie.  Nech bola výchova orientovaná akýmkoľvek smerom, vždy mala a má len jeden cieľ. Dať deťom to najlepšie, prejaviť lásku, porozumenie a dať im dobré základy  do budúceho života.

90 rokov je dobrá príležitosť zaspomínať si, obhliadnuť sa dozadu. Naša základná škola oslavuje 90.narodeniny a materská škola 70.

V tejto jednej vete je ukrytých toľko životných príbehov, udalostí, zážitkov a spomienok, že si to ani nedokážeme predstaviť.

Toľko detského smiechu, veselého džavotu v triedach, na školskom dvore.
Množstvo otázok , prečo?  a ako? množstvo nakreslených obrázkov. Aj to je naša základná škola s materskou školou.

Kus svojho života tu nepochybne zanechalo aj veľa učiteľov, ktorí tu pôsobili. Byť učiteľom, to nie je len práca, je to poslanie.

Poslanie krásne a výnimočné –  dať našim deťom základ, dať impulz, rozsvietiť svetielko poznania, nadchnúť pre vedomosti.

Moja veľká vďaka patrí Vám milí učitelia, ktorí učíte, ktorí ste učili v tejto základnej škole s materskou školou. Za vašu obetavú prácu a za všetko, čo ste pre naše deti a pre našu školu urobili. Po celé desaťročia ste odovzdávali svoje vedomosti, starali sa o školu,  aby sa vždy javila ako pestrá záhrada, v ktorej je postarané o každý kvietok osobitne.

Moje úprimné poďakovanie patrí aj všetkým ostatným zamestnancom školy, všetkým, ktorí sa starajú  o to aby naša škola vždy bola tým krásnym domovom  našich detí.

Veľké ďakujem patrí aj nášmu zriaďovateľovi obci Vlčkovce, súčasnému pánovi starostovi Ivanovi Dobrovodskému  a jeho predchodcom pánom starostom. Poďakovanie patrí aj poslancom obecného zastupiteľstva za prístup a za ústretovosť. Za vytváranie podmienok na kvalitný výchovno-vzdelávací proces, za prostredie v ktorom sa môžu  rozvíjať naše deti.

Naše poďakovanie patrí aj všetkým zamestnancom obecného úradu vo Vlčkovciach.  Sú to ľudia, ktorí sa svojou  prácou podieľajú  na bezstarostnom chode  školy.

Chcem vyjadriť poďakovanie vám všetkým, rodičom, priateľom, všetkým tým, ktorí sa významnou mierou podieľajú na realizácii a podpore aktivít  školy.

Na záver, mi dovoľte zaželať našej škole všetko najlepšie do ďalších úspešných rokov. Učiteľom, všetkým zamestnancom, tým čo s nami žijete želám veľa pozitívnych momentov v každom dni, nech sa nám darí približovať sa k cieľu ktorý sme si vytýčili.

                                                                                                                                     Mgr. Martina Vašáková
                                                                                                                                 riaditeľka ZŠ s MŠ Vlčkovce

 

Príhovor starostu obce Vlčkovce

Ctené dámy, vážení páni, milí hostia

som rád, že Vás môžem privítať na akadémii, keď si pripomíname 90. výročie vysviacky budovy Základnej školy vo Vlčkovciach a 70. výročie založenia Materskej školy.

Naša „stará dáma“ sa za posledné roky značne zmenila. A to nielen v exteriéri, ale taktiež sme poupravovali a pristavili ďalšie priestory, ktoré pomohli k skvalitneniu výučby pre našich žiakov. Okrem bežných nákladov na chod školy, do jej rekonštrukcie za posledných 7 rokov bolo preinvestovaných takmer 450 000 €, z čoho 230 000 € bolo poskytnutých z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a ostatné prispela obec Vlčkovce ako zriaďovateľ.

Možno si niekto položí otázku „je to málo alebo veľa?“ Myslím si, že investícií do vzdelania našich najmenších nikdy nie je dosť. Aj keď naša škola za posledné desaťročie prešla rôznymi turbulentnými obdobiami, obec Vlčkovce ako zriaďovateľ sa snažila, aby bol chod našej ZŠ s MŠ Vlčkovce plnohodnotne zabezpečený.

Verím, že spolupráca rodičia – učitelia – žiaci bude plnohodnotne fungovať a že v popredí bude vždy ten najmenší účastník, a to sú deti navštevujúce našu školu a škôlku. Myslím si, že zriaďovateľ – obec Vlčkovce, im všetkým vytvára plnohodnotné podmienky.

Prajem všetkým zamestnancom školy a žiakom, aby do školy vstupovali spokojní a s radosťou a opúšťali ju s úsmevom. Verím, že naša škola bude stále napredovať a uspokojíme všetky požiadavky rodičov – Vlčkovanov.

Do ďalšieho obdobia želám v mene svojom, poslancov OZ Vlčkovce a zamestnancov obce, len to najlepšie.

Na záver mi dovoľte odovzdať riaditeľke školy ocenenie obce Vlčkovce „Cena starostu obce Vlčkovce, ktorá je udelená kolektívu zamestnancov ZŠ s MŠ Vlčkovce pri príležitosti 90. výročia posviacky budovy Základnej školy Vlčkovce a 70. výročia založenia Materskej školy Vlčkovce“.

Zároveň by som chcel poďakovať Mgr. Zuzane Falathovej ako autorke bulletinu „Základná škola 1928 – 2018 a Materská škola 1948 – 2018 vo Vlčkovciach“, ktorá ho spracovala, pričom vychádzala z archívnych materiálov školy, obce, fary a ďalších archívnych, ale aj súkromných zdrojov.

                                                                                                                                             Ing. Ivan Dobrovodský
                                                                                                                                            starosta obce Vlčkovce

Publikácia - Základná škola 1928-2018 a Materská škola 1948-2018 vo Vlčkovciach


Príloha

Vytvorené: 11. 9. 2018
Posledná aktualizácia: 24. 9. 2018 11:01
Autor: Správce Webu