Navigácia

Obsah

Areál na dočasné uloženie vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov - "Zberný dvor Vlčkovce"

Typ: ostatné
Zberný dvor Vlčkovce 12018

 

Po kolaudácii a vydaní príslušných rozhodnutí, dňa 7.11.2018 bude sprevádzkovaný Zberný dvor Vlčkovce. 
Zberný dvor je uvedený do skúšobnej prevádzky, kde boli predbežne navrhnuté otváracie hodiny: streda 15:00 - 18:00 a sobota 9:00 - 13:00, ktoré však podľa využiteľnosti a požiadaviek občanov Vlčkoviec môžu byť upravené. Vyhodnotenie otváracích hodín bude uskutočnené v jarných mesiacoch 2019.
Zberný dvor slúži občanom, ktorí sú poplatníkmi miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Vlčkovce.
Upozorňujeme občanov, že je potrebné rešpektovať pokyny obsluhy Zberného dvora a taktiež potrebné separovanie jednotlivých druhov odpadov, od čoho bude závisieť aj výška poplatkov za odpady do ďalších rokov, ktoré budú občania Vlčkoviec platiť (Zákon o odpadoch).
Zberný dvor a jeho okolie je zabezpečené kamerovým systémom a preto upozorňujeme občanov, aby neodkladali žiadne odpady v blízkosti ZD v prípade, že tento nebude otvorený. 
Všetci občania musia strpieť identifikáciu a spracovanie agendy, ktorú bude požadovať obsluha ZD.
Veríme, že vybudovaním ZD a dôsledným separovaním jednotlivých druhov odpadov, občania Vlčkoviec prispejú k tomu, že nebudú narastať poplatky za likvidáciu a zvoz odpadov a zároveň tak zlepšíme kvalitu životného prostredia v našej obci.
Jednotlivé druhy odpadov a spôsob separácie Vám bol doručený do domácností, resp. zverejnený na webovej stránke.

Zberný dvor Vlčkovce
Prevádzkový poriadok


Prílohy

Vytvorené: 6. 11. 2018
Posledná aktualizácia: 7. 11. 2018 08:15
Autor: Správce Webu