Navigácia

Obsah

Čipovanie psov

Typ: ostatné
Čipovanie psov 1Vlčkovce, Križovany n/Dudváhom

 

Upozorňujeme chovateľov psov na splnenie zákonnej povinnosti:


Podľa novely zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov od 1. 9.2018 vlastníkom psov pribudla povinnosť pre vlastníkov všetkých psov, ktorí sú chovaní na území Slovenskej republiky označiť mikročipom .

Na splnenie tejto povinnosti je určené prechodné obdobie do 31. októbra 2019, pre  psov, ktorí sú narodení pred 1. septembrom 2018.

Psi narodení po 1.9.2018 musia byť označení do 12 týždňov veku, alebo pred zmenou vlastníka.

Zmenu vlastníka, alebo úhyn je vlastník zvieraťa povinný nahlásiť súkromnému veterinárnemu lekárovi najneskôr do troch týždňov.

Každý vlastník si môže overiť údaje zapísané do Centrálneho registra spoločenských zvierat (CRSZ) na webovej stránke Centrálneho registra spoločenských zvierat www.crsz.sk .

Pri zapisovaní údajov do Centrálneho registra je Súkromný veterinárny lekár oprávnený požadovať od vlastníka zvierat preukaz totožnosti.

Ak vlastník nezabezpečil na vlastné náklady označenie psa transpondérom, regionálna veterinárna a potravinová správa je mu oprávnená uložiť pokutu vo výške do 50,- €. 

Súkromný veterinárny lekár je pod pokutou (1.700 – 20.000,-€) povinný, odmietnuť ošetrenie psa, ktorý nemá označenie čipom, s výnimkou ohrozenia jeho života.

Možno očkovať len psov ktorí sú registrovaní v Centrálnom registri spoločenských zvierat SR.

Podmienkou registrácie je trvalé označenie psa tranpondérom, t.j. čipom.

K čipovaniu treba priniesť občiansky preukaz

Preto Vás prosím aby ste si dohodli očkovanie a čipovanie  u veterinárov, ktorí sídlia v obci Vlčkovce a v obci Križovany nad Dudváhom.


Vytvorené: 11. 10. 2019
Posledná aktualizácia: 11. 10. 2019 11:01
Autor: Správce Webu