Navigácia

Obsah

Novoročný príhovor starostu obce

Typ: ostatné
Novoročný príhovor starostu obce 11.1.2019

 

Vážení spoluobčania, milí Vlčkovania

Dovoľte mi, aby som sa k Vám prihovoril dnes, keď začíname Nový rok, v mene svojom, poslancov obecného zastupiteľstva a zamestnancov obce Vlčkovce. Na prelome rokov vždy prichádza čas k hodnoteniu toho, čo máme za sebou, úspechy, ale i neúspechy, to čo sme prežili, vykonali, ale i to, čo sa nám nepodarilo urobiť. 
Všetci spoločne máme za sebou 4 ročné volebné obdobie, kde môžeme konštatovať, že tých úspechov bolo podstatne viac a z neúspechov sme sa poučili. Verím, že i vy, občania našej obce, ale i návštevníci vidíte, že sa postupne zvyšuje kvalita života v našej obci najmä tým, že sa postupne zlepšuje infraštruktúra obce a zveľaďovanie majetku našej obce. Nebudem menovať všetky aktivity, ale z posledných sú vybudovanie Zberného dvora Vlčkovce, výstavba garáže DHZ a spevnenej plochy pre návštevníkov cintorína a športového areálu.
Verím, že i vy, občania našej obce sa tešíte a prežívate úspechy pri zveľaďovaní obce s radosťou a záujmom. 
Čakajú nás ďalšie štyri roky spoločnej práce a chcem len potvrdiť, že budem s poslancami OZ a zamestnancami obce zabezpečovať a realizovať plány, ktoré sme si stanovili tak, aby sa zvyšovala spokojnosť našich občanov. Stále je čo zlepšovať a skvalitňovať.
Zároveň pozývam k spolupráci i Vás, občanov, ktorí môžete ponúknuť svoje nápady, myšlienky a svojou aktivitou môžete byť nápomocní pre rozvoj obce. Na obecnom úrade sú dvere pre všetkých otvorené.
Využívam tento priestor aj na vyslovenie veľkej vďaky všetkým, kto akoukoľvek formou a mierou prispeli k zveľadeniu našej obce, obohateniu kultúrneho, športového a duchovného života a to finančné, materiálne, technicky a organizačne, lebo bez tejto podpory by bolo obtiažne jednotlivé aktivity zvládnuť. 

Vážení spoluobčania,

dnes si zároveň pripomíname 26. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky. 
Želajme si, aby pokoj a radosť z vianočných dní nám vydržali po celý rok 2019. Vážme si spoločné chvíle v kruhu svojich najbližších, prechovávajme vzájomnú úctu a majme radi naše Vlčkovce.
Želám všetkým občanom Vlčkoviec veľa zdravia, pokoja, šťastia, lásky, trpezlivosť pri riešení osobných problémov a pri každodennej práci.
V mene svojom, poslancov OZ Vlčkovce a zamestnancov obecného úradu prajem všetkým

Šťastný a úspešný rok 2019

                                                                                                                     Starosta obce Vlčkovce
                                                                                                                      Ing. Ivan Dobrovodský


Vytvorené: 2. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 2. 1. 2019 09:16
Autor: Správce Webu