Navigácia

Obsah

Oznam o prebiehajúcich prácach GKÚ v teréne

Typ: ostatné
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

 

Oznamujeme občanom, že v mesiacoch apríl až október 2019 bude prebiehať v našej obci miestne prešetrenie objektov ZBGIS® terénnymi pracovníkmi.

Podľa § 4 zákona NR SR č. 2015/95 Z. z. o geodézii a kartografii Úrad geodézie, kartografie a katastra SR zabezpečuje tvorbu a prevádzkovanie informačného systému geodézie, kartografie a katastra.  ZBGIS® - Základná báza údajov pre geografický informačný systém je súčasťou informačného systému geodézie, kartografie a katastra. Je lokalizačným a geometrickým základom národnej infraštruktúry pre priestorové informácie.

Terénny pracovník je poverený zisťovať vlastnosti objektov  ZBGIS® v teréne, ktoré nie je možné zistiť inými metódami a zároveň vykonáva kontrolu už zozbieraných údajov. Terénny pracovník neprešetruje žiadne vlastnícke vzťahy ani nič súvisiace s katastrom nehnuteľností.


Vytvorené: 26. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 26. 3. 2019 09:01
Autor: Správce Webu