Navigácia

Obsah

Príhovor starostu obce

Typ: ostatné
Príhovor starostu obce 12020

 

Vážení spoluobčania, milí Vlčkovania

Pred pár hodinami ste si so svojimi blízkymi v rodinách pripili na privítanie nového roka 2020 a zároveň sme sa rozlúčili s rokom starým. Všetci asi hodnotíme ako čas neúprosne letí, čo môžem potvrdiť, keďže sa k Vám takto prihováram už 10-ty raz. 
Pri každom vinšovaní sme zdôrazňovali, aby sme boli hlavne zdraví a šťastní a to je to najpodstatnejšie, čo človek k spokojnému životu potrebuje. 
Rok 2019 nám na jednej strane mnoho dal, avšak na druhej aj mnoho vzal. Sme bohatší o zážitky, vedomosti, skúsenosti a možno chudobnejší o niektoré naše sny a niektorých našich blízkych priateľov a spoluobčanov, ktorí nás navždy opustili. 
Každý rok nás núti, aby sme sa zamysleli, či sme splnili všetky plány a predsavzatia, osobné i pracovné, ktoré sme si v predchádzajúcom roku dali. takéto odpočty sme si urobili doma vo svojich rodinách, ale aj na Obecnom úrade. S radosťou môžeme hodnotiť, že podstatná väčšina úloh, ktoré sme si stanovili sa nám darí postupne plniť k spokojnosti našich spoluobčanov.
Verím, že aj Vy občania našej obce ste prežívali úspechy a všetky pozitívne udalosti s radosťou a záujmom. Samozrejme, že naša práca nekončí a pripravujeme ďalšie projekty na realizácie, ktoré nás čakajú v tomto roku. 
Týmto chcem poďakovať za spoluprácu poslancom Obecného zastupiteľstva, zamestnancom Obecného úradu, ale aj ostatným spoluobčanom, členom našich organizácií, dodávateľským spoločnostiam a firmám, všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou a mierou pripojili k zveľaďovaniu našej obce, k obohateniu kultúrneho, športového a duchovného života, pretože všetko čo robíme, robíme pre budúcnosť našej obce a skvalitnenie života našich spoluobčanov.

Vážení spoluobčania,
zachovajme si radostné chvíle z vianočných a novoročných sviatkov počas celého roka, vážme si jeden druhého, zachovávajme si úctu jeden k druhému, aby sme cítili lásku svojho okolia a aby sme sa necítili osamelými a opustenými.

Milí Vlčkovania,
prajem Vám viac lásky ako nenávisti, viac krajších dní ako tých horších, viac hojnosti a radosti, ako smútku a trápenia, pevné zdravie a veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.
V prichádzajúcom Novom roku Vám všetkým v mene svojom, poslancov Obecného zastupiteľstva a zamestnancov Obecného úradu želám úspešný rok 2020.

Ďakujem


Vytvorené: 30. 12. 2019
Posledná aktualizácia: 30. 12. 2019 09:39
Autor: Správce Webu