Navigácia

Obsah

Rekonštrukcia oplotenia cintorína vo Vlčkovciach

Typ: ostatné
Rekonštrukcia oplotenia cintorína vo Vlčkovciach 1Vlčkovce

 

Na rok 2019 bola ako jedna z väčších investičných akcií obce Vlčkovce, naplánovaná rekonštrukcia havarijného stavu oplotenia cintorína v našej obci. V rámci možností sme požiadali o dotáciu z Ministerstva financií SR, avšak sme neboli úspešný a preto bola celá akcia zrealizovaná z vlastného rozpočtu obce, kde finančné prostriedky boli vyčlenené a schválené na rok 2019. 
Príprave predchádzala zámenná zmluva na výmenu časti pozemku v rámci areálu cintorína medzi
obcou Vlčkovce a Farnosťou Križovany n/D a to vo výmere 196ma po jej zrealizovaní sme mohli oplotenie posunúť do vnútra areálu, čím sa získal priestor pre ďalšiu etapu rekonštrukcie miestnej komunikácie k ihrisku.
PD pripravila a zrealizovala spoločnosť Kováč Architects, s.r.o. Galanta. Po ďalších konzultáciách bol vybraný typ oplotenia a do projektu sa mohla zapracovať pripravovaná zámena. Pôvodné oplotenie bolo postavené v akcii "Z" občanmi Vlčkoviec v roku 1976-1977. Veríme, že nové oplotenie bude slúžiť minimálne 50 rokov.
Stavebné práce zrealizovala spoločnosť Haus Land, s.r.o. Sereď, ktorá bola vyhodnotená vrámci verejného obstarávania s najnižšou cenovou ponukou.
Dodávku a montáž kovaných dielov oplotenia a brány realizovala ZAMKO - František Kosmál, Križovany n/D.
Uvedené práce boli naplánované a zrealizované v termíne do 15.10.2019. V súčasnosti sa vykonávajú drobné terénne úpravy a výsadba zelene v areáli cintorína, ktoré zrealizuje Garden servis - Mík Radovan, Križovany n/D.

Príprava ďalšej etapy:
Plocha medzi oplotením a komunikáciou je plánovaná ako ďalšia etapa a zatiaľ sa realizovať nebude. V súčasnosti sa uskutočnilo rokovanie medzi zástupcami ZSE, a.s. a obcou o možnom odstránení betónových stĺpov a umiestnení sietí do zeme tak, aby sme mohli vytvoriť dostatočne široký priestor na vybudovanie chodníka pre peších vedľa oplotenia s jeho napojením po chodník pri ihrisku a následnou rekonštrukciou miestnej komunikácie od vstupu do cintorína až po ihrisko, čím sa zvýši bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
K zadaniu projektovej dokumentácie "zostáva dohodnúť" s vlasníkmi pozemku vedľa cintorína odkúpiť cca 60m2 záhrady tak, aby mohol byť chodník zrealizovaný po celej dĺžke. Rokovania v súčasnosti prebiehajú. Po uzatvorení dohody k vysporiadaniu pozemku bude zadané vypracovanie projektovej dokumentácie. Predpokladaný termín realizácie je do XI/2020.


Vytvorené: 21. 10. 2019
Posledná aktualizácia: 22. 10. 2019 08:16
Autor: Správce Webu