Navigácia

Obsah

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Vlčkovce

Typ: ostatné
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Vlčkovce 13. december 2018

 

Dňa 3.12.2018 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie novozvoleného obecného zastupiteľstva obce Vlčkovce pre volebné obdobie 2018 - 2022. Predsedníčka volebnej komisie Ing. Martina Kalivodová oboznámila prítomných s výsledkami volieb, ktoré sa uskutočnili 10.11.2018.

Po zložení sľubu starostu obce a poslancov OZ a prevzatí osvedčení o zvolení predniesol starosta obce príhovor, záverom ktorého vyslovil poďakovanie za spoluprácu všetkým poslancom OZ Vlčkovce, Ing. Márii Bilčíkovej, Tomášovi Bočkovi, Ing. Stanislavovi Černému, Petrovi Danovi, Miroslavovi Falathovi, Vladimírovi Kollárovi, Mgr. Marekovi Kráľovičovi, Bc. Daniele Kvetanovej, Mgr. Alžbete Richtárikovej, Ing. Ľubošovi Šuranovi a hlavnej kontrolórke obce Vlčkovce Márii Morvayovej v rokoch 2014 - 2018 a odovzdal im ďakovný list.

Následne poďakoval za spoluprácu pozvaným hosťom, poslancovi TTSK a starostovi obce Dolná Streda PhDr. Ľubošovi Šúrymu, primátorovi mesta Sereď Ing. Martinovi Tomčányimu, starostke obce Križovany nad Dudváhom Ing. Svetlane Masarykovej, starostovi obce Opoj Mgr. Petrovi Bartovičovi, starostovi obce Majcichov Ing. Tiborovi Marekovi, ktorým odovzdal ďakovné listy.
Následne pokračovalo rokovanie obecného zastupiteľstva v zmysle schváleného programu. Zápisnica z rokovania OZ je uvedená v sekcii "Zápisnice".

Príhovor starostu obce Ing. Ivana Dobrovodského na ustanovujúcom zasadnutí OZ Vlčkovce dňa 3.12.2018 :

Vážené pani poslankyne, páni poslanci, obyvatelia našej obce, milí hostia!

Zišli sme sa na ustanovujúcom verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva Vlčkovce v novom volebnom období 2018 - 2022. Pred chvíľou sme sa slávnostným sľubom zaviazali nasledujúce 4 roky pracovať pre našu obec. Je naša a prajeme si, aby bola krásna nielen v našich srdciach, ale aj v očiach všetkých občanov, ktorí tu žijú, pracujú, ale aj tých, ktorí k nám náhodne zavítajú.

Naša dedina má svoju históriu, aj svoju súčasnosť, spolu s dobrými a pracovitými ľuďmi, našimi občanmi, ktorí nám svojou voľbou prejavili svoju dôveru na ďalšie štyri roky. Ja to osobne považujem za veľkú poctu, ale aj za veľkú zodpovednosť.

Ján Amos Komenský povedal:  
„Nesľubuj, že vykonáš, nehovor, že si vykonal,
ale ponechaj svojim skutkom, aby za teba hovorili.“

Dúfam, že aj na základe vykonaných skutkov občania Vlčkoviec rozhodovali v náš prospech. Najskôr sa osobne chcem úprimne a zo srdca poďakovať všetkým občanom, ktorí mi svojím hlasom prejavili dôveru. Ďakujem aj tým občanom, ktorí svojou voľbou uprednostnili iného kandidáta, lebo svojou aktívnou účasťou na voľbách jasne prejavili záujem o veci verejné. Dôveru 514 voličov našej obce prijímam s pokorou a verím, že ich nesklamem, a taktiež nesklamem aj ostatných občanov Vlčkoviec.

Vďaka patrí všetkým poslancom, ktorí strávili v obecnom zastupiteľstve predchádzajúce 4 roky, a pracovníkom obecného úradu a mnohým občanom a organizáciám za spoločne vykonanú prácu.

Vďaka patrí mojej rodine, ktorá mi vytvára podmienky pre prácu v prospech našej obce.

Vážené poslankyne, vážení poslanci,
Dovoľte mi v prvom rade, aby som všetkým Vám zablahoželal k zvoleniu za poslancov a vyslovil presvedčenie, že v nasledujúcich štyroch rokoch spoločne urobíme maximum v prospech našich občanov i celej obce.

Vážení prítomní,
vstupoval som do týchto volieb tretíkrát s predsavzatím pokračovať v rozbehnutých projektoch, ktoré sme riešili a pripravovali v predchádzajúcom období. Voliči mi túto možnosť dali a mojou povinnosťou je pokračovať a dokončiť rozbehnuté veci. Vyskytli sa aj drobné chyby a nedostatky, beriem ich ako poučenie a som pripravený toto poučenie zúročiť v ďalšej svojej práci.

Chcem vysloviť presvedčenie, že v nasledujúcom volebnom období nájdeme všetci spoločnú reč, že budeme vždy vychádzať z reálnych skutočností a podľa toho budeme prispôsobovať aj rozpočet obce pre jednotlivé roky. Zároveň ponúkam otvorenú spoluprácu a prijmem pomoc od všetkých, kto má záujem o budovanie našej obce a všetkých čo prezentujú, že im na našej obci záleží.

Vážení prítomní,
budem starostom všetkých občanov, starostom, ktorý sa stará, chráni, ale očakáva aj dodržiavanie zákonov a nariadení. Verím v plodnú spoluprácu s obecným zastupiteľstvom, lebo len spoločnými silami môžeme dospieť k úspechu a úspech znamená pre nás rozvoj našej obce a spokojnosť našich občanov. Prajem si, aby sme túto prácu vykonávali s láskou ku svojej dedine a s pocitom hrdosti a dôstojnosti.

Vážení poslanci!
Na dnešnom ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva sme zatiaľ zložili sľub, že svoje sily a um odovzdáme v prospech našich občanov a našej obce.

Čaká nás ešte konštituovanie ďalších orgánov našej samosprávy, zriadenie komisií a začlenenie Vás poslancov ale i ďalších občanov do týchto orgánov. Myslím si, že je tu namieste vysloviť želanie, aby sa nám spoločne podarilo naplniť nie len moje myšlienky, ale aj myšlienky a námety Vás tu prítomných i našich občanov.

Stará múdrosť hovorí:
„Čo robíš, rob múdro a pozeraj na cieľ.“
Rob to s láskou.

Stali sme sa novými správcami našej obce. Našim poslaním bude v nasledujúcich štyroch rokoch pamätať na tých, ktorí nám to umožnili. Sú to naši partneri, občania našej obce.


Vytvorené: 5. 12. 2018
Posledná aktualizácia: 5. 12. 2018 09:28
Autor: Správce Webu