Navigácia

Obsah

Vítame Vás na novej www stránke obce Vlčkovce.

Stránku budeme naďalej dopĺňať o aktuálne informácie.

Prípadné názory a podnety ohľadom našej stránky môžete zasielať na e-mailovú adresu web@vlckovce.sk

Príhovor starostu obce

Vážení priatelia, obyvatelia obce a návštevníci.

Srdečne Vás vítam na nových stránkach našej obce - obce Vlčkovce.

Cieľom tejto stránky je informovať Vás o živote v obci Vlčkovce, o histórii a súčasnosti obce a taktiež aj o plánoch do budúcnosti. Táto stránka bude slúžiť ako informačné médium o aktuálnom dianí v obci, vrátane fotogalérií.

Na našej stránke, okrem iného, nájdete aj kontakty na pracovníkov obecného úradu a členov obecného zastupiteľstva, komisií OZ, ale i záujmových organizácií pôsobiacich na území našej obce. Taktiež tu nájdete zverejňovanie objednávok, zmlúv a faktúr.

Verím, že tieto stránky prispejú k lepšej propagácii našej obce a k skultúrneniu, oživeniu a zlepšeniu života v našej obci.

Všetci návštevníci našej obce prichádzajúci s dobrým úmyslom sú v našej obci srdečne vítaní a prajem Vám pri prehliadke našej obce len tie najkrajšie zážitky a následne najlepšie spomienky.

 

Ing. Ivan Dobrovodský

starosta obce Vlčkovce

daneMIESTNE DANE V ROKU 2018

Obec Vlčkovce ako správca miestnych daní upozorňuje občanov na termín podania priznania k dani z nehnuteľností, dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2018, a to do 31. januára 2018.
obecny-urad/ako-vybavit/dane/

Historický kalendár obce Vlčkovce 2018

kalendár

 

 

       Občania, ktorý majú záujem, si môžu 
   nástenný kalendár zakúpiť za sumu 5,00€
 na obecnom úrade počas stránkových hodín.

 

VIDIECKY DOM

OTVÁRACIE HODINY:    Vidiecky dom

V prípade záujmu o prehliadku Vidieckeho domu mimo určené termíny počas víkendov, je možnosť rezervovať termín prehliadky telefonicky na čísle: 033/5584 037 - sekretariát obecného úradu.
Odporúčaný čas prehliadky je v utorok a vo štvrtok, od 10:00 - 12:00, resp. 13:00 - 15:00, vzhľadom na personálne možnosti zamestnancov OcÚ.
Prehliadky sa uskutočnia v prípade minimálneho počtu 5 osôb!