Navigácia

Obsah

Vítame Vás na novej www stránke obce Vlčkovce.

Stránku budeme naďalej dopĺňať o aktuálne informácie.

Prípadné názory a podnety ohľadom našej stránky môžete zasielať na e-mailovú adresu web@vlckovce.sk

NAJSYMPATICKEJŠIA DEDINA

Vlčkovce

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do hlasovania o najsympatickejšiu obec, ktoré prebiehalo na stránke Trnava24.sk a dali hlas našim Vlčkovciam. Aj vďaka vaším hlasom sme sa dostali na prvé miesto a stali sme sa jednou z NAJSYMPATICKEJŠÍCH DEDINIEK :)
Celkové poradie je možné k vzhliadnutiu na http://trnava.dnes24.sk/mame-vitazov-hlas-ludu-vybral-najsympatickejsie-obce-v-okoli-trnavy-293295

Príhovor starostu obce

Vážení priatelia, obyvatelia obce a návštevníci.

Srdečne Vás vítam na nových stránkach našej obce - obce Vlčkovce.

Cieľom tejto stránky je informovať Vás o živote v obci Vlčkovce, o histórii a súčasnosti obce a taktiež aj o plánoch do budúcnosti. Táto stránka bude slúžiť ako informačné médium o aktuálnom dianí v obci, vrátane fotogalérií.

Na našej stránke, okrem iného, nájdete aj kontakty na pracovníkov obecného úradu a členov obecného zastupiteľstva, komisií OZ, ale i záujmových organizácií pôsobiacich na území našej obce. Taktiež tu nájdete zverejňovanie objednávok, zmlúv a faktúr.

Verím, že tieto stránky prispejú k lepšej propagácii našej obce a k skultúrneniu, oživeniu a zlepšeniu života v našej obci.

Všetci návštevníci našej obce prichádzajúci s dobrým úmyslom sú v našej obci srdečne vítaní a prajem Vám pri prehliadke našej obce len tie najkrajšie zážitky a následne najlepšie spomienky.

 

Ing. Ivan Dobrovodský

starosta obce Vlčkovce

Vážení spoluobčania, milí Vlčkovania,

V roku 2018 si budeme pripomínať viaceré významné výročia udalostí týkajúce sa našej obce Vlčkovce:
- 90. výročie otvorenia budovy súčasnej základnej školy
- 70. výročie otvorenia materskej školy
- 115. výročie narodenia národného umelca Fraňa Štefunku
- 100. výročie ukončenia I. sv. vojny.
Z uvedeného dôvodu sa na Vás obraciam s požiadavkou na prehliadku a prehodnotenie Vašich rodinných fotoalbumov (počas dlhých zimných večerov je na to teraz priestor) a zapožičanie získaných fotografií, ktoré budú použité pri spracovaní publikácií k daným udalostiam, ako i k uchovaniu niektorých dobových fotografií k budúcemu obdobiu, keďže obecný fotoarchív z minulého storočia sa na obci nezachoval takmer žiadny.
Ak budete mať k dispozícii nejaké fotografie, ktoré si zaslúžia svojou výpovednou hodnotou ich zachovať do budúcna, budem rád ak ma oslovíte a fotografie by som si osobne prevzal a po prefotení Vám ich všetky vrátime. Jedná sa o obdobie do roku 1990, čím staršie, tím lepšie.

Okruhy fotografií:
- škola a škôlka - budovy, bývalé aj súčasné spoločné fotky ročníkov, akcie a vystúpenia žiakov a pod.
- kultúrny dom - slávnostné otvorenie, akcie v KD, divadlo, akadémie a pod.
- kostol - staré fotky z kostola nielen ako objekt, ale aj napr. svadba, sv. prijímanie a pod.
- Cukrovar - kampaň, činnosť vo Vlčkovskom cukrovare od jeho postavenia až do ukončenia 
  Mechanizačných dielní
- výstavba objektov v obci v rámci akcie „Z“, napr. kúpalisko, obchod, materská škola, jedáleň v škole,
  dom smútku
- šport – rôzne akcie športovcov, futbalistov (individuálne, spoločné turnaje), stolný tenis a iné
  športové akcie, zábavy a pod.
- DHZ – aktivity Vlčkovských hasičov od založenia DHZ, zábavy, procesie, súťaže a pod.
- poľovníci – rôzne fotky Vlčkovských poľovníkov zo spoločných poľovačiek, schôdzí a pod.
- JRD, poľnohospodárstvo – fotky z družstevných akcií, poľnohospodárskych prác, žatevných prác, aj
  pred zriadením družstva, výstavba pôvodného areálu JRD (kde sídli súčasná farma), staré pri Gerhe
- rôzne organizované akcie, napr. organizáciami vo Vlčkovciach, kurzy varenia, šitia, darcovstvo krvi,
  organizovanie výstavy ovocia a zeleniny, degustácie vín, výročných schôdzí jednotlivých organizácií,
  spoločných výletov, akcií, kultúrnych podujatí a pod.

Rôzne ďalšie fotografie z minulého storočia, napr. svadby, pochovávanie basy, krojované vystúpenia našich Vlčkovanov, chlapov ako vojakov v uniformách, ale aj rôzne staré preukazy, pozvánky na akcie, zápisy zo schôdzí a pod.
Našim cieľom je získanie čo najviac materiálu a sústredením ich do spoločného obecného archívu, ktorý bude slúžiť pre ďalšie generácie.
Ak je možné a máte vedomosť na zadnú stranu fotografie zaznamenajte názov akcie, príp. miesto a rok kedy bola fotografia urobená.
Verím, že aj Vašou pomocou sa nám podarí rozšíriť súčasný obecný fotoarchív pre zachovanie dokumentov ďalším generáciám.  Ak je možné doručiť materiály do 25. marca 2018.
V prípade potreby ma prosím kontaktujte na t. č. 0905 75 88 55, resp. na 033/5584 037 alebo na e-mail: starosta@vlckovce.sk

Ďakujem za spoluprácu

                                                                                                                              Ing. Ivan Dobrovodský
                                                                                                                                     starosta obce

daneZmena ordinačných hodín - detská lekárka MUDr. Kadlíčková

Detská lekárka MUDr. Kadlíčková oznamuje, že od 1. februára 2018 prišlo k zmene ordinačných hodín, a to v STREDU bude ordinovať vždy od 9:00 hod., akútne prípady bude ošetrovať do 13:00 hod.
Ordinačné hodiny v ostatných dňoch zostávajú v platnosti.

VIDIECKY DOM

OTVÁRACIE HODINY:    

Vidiecky dom

V súčasnej dobe prebieha príprava a výzdoba Vidieckeho domu k blížiacim sa Veľkonočným sviatkom. Vidiecky dom bude otvorený v dňoch:

24.3.2018 (sobota) - 13:00 - 18:00 hod. - zároveň budú prebiehať Veľkonočné trhy

25.3.2018 (nedeľa) - 14:00 - 18:00 hod.

         1.4.2018 (nedeľa) - 14:00 - 18:00 hod.

V prípade záujmu o prehliadku Vidieckeho domu mimo určené termíny počas víkendov, je možnosť rezervovať termín prehliadky telefonicky na čísle: 033/5584 037 - sekretariát obecného úradu.
Odporúčaný čas prehliadky je v utorok a vo štvrtok, od 10:00 - 12:00, resp. 13:00 - 15:00, vzhľadom na personálne možnosti zamestnancov OcÚ.
Prehliadky sa uskutočnia v prípade minimálneho počtu 5 osôb!

Fotogalériu z Vidieckeho domu si môžete pozrieť v nasledujúcom odkaze:
obec-2/vidiecky-dom-vlckovce/