Navigácia

Obsah

Vítame Vás na novej www stránke obce Vlčkovce.

Stránku budeme naďalej dopĺňať o aktuálne informácie.

Prípadné názory a podnety ohľadom našej stránky môžete zasielať na e-mailovú adresu web@vlckovce.sk

Príhovor starostu obce

Vážení priatelia, obyvatelia obce a návštevníci.

Srdečne Vás vítam na nových stránkach našej obce - obce Vlčkovce.

Cieľom tejto stránky je informovať Vás o živote v obci Vlčkovce, o histórii a súčasnosti obce a taktiež aj o plánoch do budúcnosti. Táto stránka bude slúžiť ako informačné médium o aktuálnom dianí v obci, vrátane fotogalérií.

Na našej stránke, okrem iného, nájdete aj kontakty na pracovníkov obecného úradu a členov obecného zastupiteľstva, komisií OZ, ale i záujmových organizácií pôsobiacich na území našej obce. Taktiež tu nájdete zverejňovanie objednávok, zmlúv a faktúr.

Verím, že tieto stránky prispejú k lepšej propagácii našej obce a k skultúrneniu, oživeniu a zlepšeniu života v našej obci.

Všetci návštevníci našej obce prichádzajúci s dobrým úmyslom sú v našej obci srdečne vítaní a prajem Vám pri prehliadke našej obce len tie najkrajšie zážitky a následne najlepšie spomienky.

 

Ing. Ivan Dobrovodský

starosta obce Vlčkovce

Výdaj jódových profylaktík - jódových tabliet

Obec Vlčkovce oznamuje občanom, že od  19. do 27. októbra 2017 sa uskutoční výdaj nových jódových profylaktík - jódových tabliet pre občanov s trvalým pobytom v obci Vlčkovce nasledovne:

Pondelok, utorok, štvrtok v čase od 13.00 hod. do 16.00 hod.
Stredu v čase od 13.00 hod.- do 17.00 hod
Piatok v čase od 10.00- 12.00 hod.

Výdajné miesto bude  v zasadačke na prízemí Obecného úradu.

Profylaktiká  je možne prevziať pre všetkých členov domácnosti, prevzatie sa potvrdí podpisom. Občania  môžu na mieste odovzdať staré profylaktiká z roku 2012.
Obyvateľstvu žijúcemu na ohrozenom území sa vydá profylaktikum jodid draselný v nasledujúcich množstvách:
Kategória                            Počet tabliet/osoba
do 12 rokov                              2 tablety
12 - 15 rokov                            4 tablety
nad 15 rokov                            4 tablety

Na čo slúžia jódové profylaktiká - jódové tablety

https://www.seas.sk/clanok/vyse-420-tisic-slovakov-dostane-jodove-tablety/333

Historický kalendár obce Vlčkovce 2018

kalendár

 

 

       Občania, ktorý majú záujem, si môžu 
   nástenný kalendár zakúpiť za sumu 5,00€
 na obecnom úrade počas stránkových hodín.

 

Vidiecky domVIDIECKY DOM
BUDE OTVORENÝ NASLEDOVNE:


 22.10.2017 (nedeľa) - od 14:00 do 18:00 hod.
 28.10.2017 (sobota) - od 14:00 do 18:00 hod.
 29.10.2017 (nedeľa) - od 14:00 do 18:00 hod.