Navigácia

Obsah

Komisie

 

Komisie sú zriaďované v zmysle § 15 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecným zastupiteľstvom, ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Sú zložené s poslancov obecného zastupiteľstrva a ďalších osôb z radov občanov zvolených obecným zastupiteľstvom.

Pre volebné obdobie 2014-2018 boli na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 4.12.2014 zriadené nasledovné komisie :

 

Komisia finančná a správy majetku

Ing. Stanislav Černý - predseda
Ing. Ľuboš Šuran - člen
Peter Dano - člen
Ing. Michal Bilčík - člen z radov občanov 

 

Kultúrno-športová komisia

Ing. Mária Bilčíková - predseda
Vladimír Kollár - člen
Tomáš Bočko - člen
Mgr. Marek Kráľovič - člen
Helena Beláková - člen z radov občanov
Mária Madarová - člen z radov občanov
MUDr. Darina Marušiaková - člen z radov občanov
JUDr. Rudolf Bott - člen z radov občanov
Ing. Juraj Krasňanský - člen z radov občanov
Radovan Kašša - člen z radov občanov  

 

Komisia sociálna a vzdelávania

Bc. Daniela Kvetanová - predseda
Miroslav Falath - člen
Tomáš Bočko - člen
 

 

Komisia ochrany životného prostredia  a verejného poriadku

Mgr. Marek Kráľovič - predseda
Vladimír Kollár - člen
Ing. Ľuboš Šuran - člen
JUDr. Rudolf Bott - člen z radov občanov
Ing. Michal Bilčík - člen z radov občanov 

 

Komisia na ochranu verejného záujmu

Ing. Ľuboš Šuran - predseda
Peter Dano - člen
Ing. Stanislav Černý - člen 

 

Komisia na prešetrovanie sťažností

Ing. Mária Bilčíková
Mgr. Marek Kráľovič
Ing. Stanislav Černý
Bc. Daniela Kvetanová - náhradník
Ing. Ľuboš Šuran - náhradník 

 

Inventarizačná komisia

Ing. Stanislav Černý - predseda
Ing. Ľuboš Šuran - člen
Anton Richtárik - člen
Zdena Štefunková - člen
Mária Hermanská - člen 

 

Vyraďovacia komisia

Ing. Stanislav Černý - predseda
Ing. Ľuboš Šuran - člen
Anton Richtárik - člen 

 

Likvidačná komisia

Zdena Štefunková - predseda
Anton Richtárik - člen
Ing. Zlatica Bobeková - člen