Navigácia

Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Zloženie a kompetencie obecného zastupiteľstva

 

Mária Bilčíková, Ing.

 

Mária Bilčíková, Ing.

Vlčkovce č. 319

Poslanec OZ

Predseda kultúrno-športovej komisie

Člen komisie na prešetrenie sťažností

 

 

 

Tomáš Bočko

 

Tomáš Bočko

Vlčkovce č. 26

Poslanec OZ

Člen kultúrno-športovej komisie

 

 

 

 

Stanislav Černý, Ing.

Stanislav Černý, Ing.

Vlčkovce č. 247

Poslanec OZ

Predseda finančnej komisie a správy majetku

Predseda inventarizačnej komisie

Predseda vyraďovacej komisie

Člen komisie na prešetrovanie sťažností

Člen komisie na ochranu verejného záujmu

 

Peter Dano

Peter Dano

Vlčkovce č. 372

Poslanec OZ

Zástupca starostu obce

Člen finančnej komisie a správy majetku

Člen komisie na ochranu verejného záujmu

 

 

 

Miroslav Falath

 

Miroslav Falath

Vlčkovce č. 102

Poslanec OZ

Člen sociálnej komisie a vzdelávania

 

 

 

 

Vladimír Kollár

 

Vladimír Kollár

Vlčkovce č. 319

Poslanec OZ

Člen kultúrno-športovej komisie

Člen komisie ochrany životného prostredia a verejného poriadku

 

 

 

Marek Kráľovič, Mgr.

 

Marek Kráľovič, Mgr.

Vlčkovce č. 184

Poslanec OZ

Predseda komisie ochrany životného prostredia a verejného poriadku

Člen kultúrno-športovej komisie

Člen komisie na prešetrovanie sťažností

 

 

Daniela Kvetanová, Bc.

 

Daniela Kvetanová, Bc.

Vlčkovce č. 299

Poslanec OZ (od 13.02.2017)

Predseda sociálnej komisie a vzdelávania

Náhradník komisie na prešetrovanie sťažností

 

 

 

Ľuboš Šuran, Ing.

Ľuboš Šuran, Ing.

Vlčkovce č. 162

Poslanec OZ

Predseda komisie na ochranu verejného záujmu

Člen finančnej komisie a správy majetku

Člen komisie ochrany životného prostredia a verejného poriadku

Člen inventarizačnej komisie

Člen vyraďovacej komisie

Náhradník komisie na prešetrovanie sťažností