Obsah

Rok 2013

Deň matiek

 

13.06.2013

DM      

     Vie o nás všetko. Viac než mnohí iní.
      A napriek tomu nikdy nesklame.
      A nespomína dlho na prečiny.
      O kom to vravím? Predsa o mame.

      Mama. Ten človek čo najdlhšie mlčí,
      keď ublížia mu jeho najbližší.
      Po každom páde znova chodiť učí,
      po každom plači znova utíši.

 

  

Druhá májová nedeľa už tradične patrí naším mamám a starým mamám.

Aj v našej obci sme v nedeľu 12. mája 2013 slávili Deň matiek. Na úvod sa prítomným prihovoril poslanec Obecného zastupiteľstva Ing. Michal Bilčík. Po básni, ktorú predniesol Miško Bilčík nasledovalo pásmo básní, scénok a tancov, ktoré si pre mamičky pripravili deti zo Základnej a materskej školy.

Po slávnosti potešili predstavitelia obce všetky mamičky kvetom symbolizujúcim vďaku za lásku, ktorú denne dávajú svojim blízkym.