Navigácia

Obsah

Všetky kultúrno-spoločenské podujatia sú predbežne plánované na uvedené termíny a miesto konania. V prípade konania ďalších akcií budú termmíny doplnené. V zozname nie sú uvedené všetky akcie, ktoré si budú individuálne organizovať miestne organizácie, o týchto bude verejnosť informovaná.
Čas konania jednotlivých podujatí nie je záväzný a ich organizačné zabezpečenie bude včas upresnené na úradnej tabuli obce Vlčkovce a na webovej stránke obce Vlčkovce.
V prípade záujmu o viac informácií plánovaných podujatí je možné sa kontaktovať na t. č. 0905 75 88 55.

kalendár