Obsah

Rok 2013

Medzinárodný deň detí

 

Tento deň už tradične patril deťom. Obec v spolupráci so Základnou školou s materskou školou, poslancami OZ a členmi kultúrno-športovej komisie zorganizovali v areáli Telovýchovnej jednoty Vlčkovce športovo-zábavné popoludnie. Pre deti boli pripravené rôzne súťažné disciplíny. Za ich absolvovanie boli deti odmenené zaujímavými cenami. Okrem toho boli deťom odovzdané balíčky so sladkosťami. 
Po súťažiach si deti mohli pozrieť ukážky z práce policajných jednotiek. Policajti z odboru poriadkovej polície KR PZ v Trnave predviedli ukážky poslušnosti služobných policajných psov ako i zadržanie páchateľa. Policajti z odboru kynológie a hipológie Prezídia PZ zaujali ukážkami výcviku služobných koní. Pyrotechnici Krajského riaditeľstva PZ Trnava predviedli likvidáciu výbušniny vodným delom. Členovia Dobrovoľného hasičského zboru Križovany nad Dudváhom prezentovali svoju techniku, ktorú si deti mohli aj vyskúšať.
Okrem toho sa deti mohli povoziť na štvorkolkách, či koníkoch a nechýbalo ani maľovanie na tvár. V horúcom počasí sa mohli osviežiť nanukmi, či pochutiť si na cukrovej vate a pukancoch.

Ďakujeme organizačnému tímu a sponzorom, ktorí sa podieľali finančne, materiálne alebo organizačne na príprave tohto podujatia :
AGE COLOR Piešťany, Ing. Blažej Varinský, MOD Vlčkovce, M Club Vlčkovce, NEMETZ s.r.o. Sereď, PROGAST s.r.o., Krajské riaditeľstvo PZ Trnava, Prezídium policajného zboru, DHZ Križovany nad Dudváhom, Pekáreň Takáč a syn Trnava, .A.S.A. Trnava, Prvá stavebná sporiteľna Trnava, Mabonex Piešťany, Cukrová vata B&M, Cargo s.r.o. Trnava, Agropret Pulz, Farma Majcichov, Caridi Trnava, ŠEVT s.r.o., PZ Dubník-Šintava, KH Technik Trnava, Slovenské elektrárne-ENEL, JAVYS a.s., VÚJE a.s., Begam Trnava, p. Gabriel Janík, p. Ján Španiel, p. Marián Solárik, p. Róbert Urban, p. Stanislav Bobek, p. Jozef Stehel, p. Peter Repiský, rodina Kvetanová