Obsah

Rok 2014

Medzinárodný deň detí

 

Tak ako každý rok, aj tento sa vďaka spolupráci obce Vlčkovce, poslancov OZ, ZŠ, rodičov a sponzorov mohli stretnúť naše deti na športovo-zábavnej akcii MDD. Pre všetky deti boli v areáli TJ Vlčkovce pripravené rôzne súťaže, o ktoré sa postarali rodičia detí, poslanci OZ a pracovníci OcÚ. Vďaka štedrým sponzorom sa deti mohli tešiť z balíčkov plných sladkostí ale i odmien v podobe rôznych vecných cien, ktoré si poctivo vysúťažili. Po súťažiach nasledoval bohatý program v podobe ukážok policajných a hasičských jednotiek. Príslušníci policajného zboru predviedli ukážky poslušnosti policajných psov, pyrotechnici likvidáciu výbušnín, ako aj výstroj, výzbroj a techniku policajnej a poriadkovej polície. Členovia Dobrovoľného hasičského zboru Križovany nad Dudváhom priniesli so svojou technikou aj veľa peny, ktorej takmer žiadne z prítomných detí neodolalo. DHZ POLE predviedlo svoju špeciálnu terénnu techniku, na ktorej sa mohli deti povoziť. Niektoré deti osedlali i koníky, ktoré boli taktiež k dispozícii. Ďalej mohli povoziť na štvorkolke a pochutnať si na nanukoch, cukrovej vate alebo pukancoch, ktoré boli zabezpečené našou obcou zdarma. Touto cestou zároveň ďakujeme všetkým zúčastneným, organizačnému tímu ale najmä spomínaným sponzorom za ich finančnú, materiálnu a technickú pomoc.