Obsah

52. ročník - rok 2015

Výstava ovocia, zeleniny, kvetov a ručných prác

 

Dňa 27. septembra 2015 sa v Spoločenskej sále OÚ Vlčkovce konala 52. Výstava ovocia, zeleniny, kvetov a ručných prác.
Zúčastnilo sa na nej 28 vystavovateľov. Spolu bolo vystavených 282 vzoriek vrátane expozície „Keramika – každodenná potreba domáceho hospodára“ ozdobenej kvetmi,  od členiek Klubu dôchodcov vo Vlčkovciach, ako i výtvorov detí, navštevujúcich našu Základnú a materskú školu, ktoré získali zaslúženú pozornosť.

Starosta Vlčkoviec Ing. Ivan Dobrovodský už tradične zabezpečil plakety  a poháre pre ocenených vystavovateľov. Vecné ceny sponzorsky zabezpečil starosta Vlčkoviec a prispela i naša organizácia. 

Hodnotiaca komisia v zložení -  predseda: Mgr. František Machovec
                                                        člen: p. Ladislav Horváth
                                                        člen: Ing. Juraj Krasňanský
vyhodnotila a ocenila 12 vystavovateľov a kolektívov v nasledovnom poradí:

Plakety:
1. Kolekcia výstavy :  Základná škola s materskou školou Vlčkovce
2. Kolekcia výstavy :  Valéria a Ivan DOBROVODSKÍ
3. Kolekcia výstavy :  Klub dôchodcov Vlčkovce

Diplomy:
4. Kolekcia výstavy ( ovocie a zelenina ) :  p. Ján Kucman
5. Kolekcia výstavy ( ovocie a zelenina ) :  p. Jozef Miklovič
6. Kolekcia výstavy ( ovocie a zelenina ) :  Ing. Luboš Šuran
7. Kolekcia výstavy ( ovocie a zelenina ) :  p. Jozef Koštiaľ
8. Kolekcia výstavy ( ovocie a zelenina ) :  p. Tibor DEMOVIČ
9. Kolekcia výstavy ( ovocie a zelenina a kvety ) :  rodina Bilčíková
10. Kolekcia výstavy ( ovocie a zelenina ) :  p. Viliam Ginga

Poháre:

- HRUŠKA VÝSTAVY :  p. Ján Turanský, odroda - Haribo
- JABLKO VÝSTAVY  : p. Jaroslav Kocmál, odroda - Delvita

Pre návštevníkov Výstavy bol pripravený ako malé občerstvenie vynikajúci burčiak a chutné pagáčiky.

V pondelok sa prišli pozrieť na výstavu deti z našej ZŠ s MŠ a po ich návšteve putovali výpestky ovocia a zeleniny do školskej jedálne, kde poslúžia na spestrenie jedálneho lístka našich detí. 

 

                                                                                                                 Ing. Juraj KRASŇANSKÝ
                                                                                                                predseda SZaV Vlčkovce