Obsah

56. ročník - rok 2019

Výstava ovocia, zeleniny a kvetov

 

Dňa 29. septembra 2019 sa v Spoločenskej sále OÚ Vlčkovce konala 56. Výstava ovocia, zeleniny a kvetov.

Veľké poďakovanie patrí 18 vystavovateľov, vrátane Základnej školy s materskou školou, z ktorých väčšina sú už pravidelnými vystavovateľmi.

115 návštevníkov, ktorí Výstavu navštívili vyjadrilo svoju spokojnosť a obdiv nad tým, čo dokážu naši vystavovatelia dopestovať a naše deti v spolupráci s pani učiteľkami vyrobiť. Bola radosť vidieť nadšenie detí a hrdosť ich rodičov, keď obdivovali svoje výtvory.

Tento rok sa po prvýkrát zúčastnil ako sponzor cien p. Miroslav Falath - MOD Vlčkovce a súčasne i ako vystavovateľ záhradnej techniky.

Starosta Vlčkoviec Ing. Ivan Dobrovodský zabezpečil plakety pre ocenených vystavovateľov. 

Hodnotiaca komisia v zložení -  predseda:  Ing. Juraj Krasňanský
                                                         člen:           p. Jaroslav Kocmál
                                                         člen:           Mgr. Viktória Csehyová
                                                         člen:           p. Ján Turanský

vyhodnotila a ocenila 5 vystavovateľov v nasledovnom poradí:

Plakety:

  1. Kolekcia výstavy :  Ing. Cyril Lukačovič
  2. Kolekcia výstavy :  p. Tibor Demovič
  3. Kolekcia výstavy :  p. Milan Urban

Poháre:

  • HRUŠKA VÝSTAVY : p. Jozef Koštiaľ
  • JABLKO VÝSTAVY  : p. Jozef Miklovič

Pre návštevníkov Výstavy bol pripravený ako malé občerstvenie vynikajúci burčiak a pagáčiky.

V pondelok sa prišli pozrieť na výstavu deti z našej ZŠ s MŠ a po ich návšteve putovali výpestky ovocia a zeleniny do školskej jedálne, kde poslúžia na spestrenie jedálneho lístka našich detí.

                                                                                                                          Predseda SZaV Vlčkovce
                                                                                                                           ng. Juraj KRASŇANSKÝ