Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
05.03.2020

13/2020

Objednávame si u Vás formuláre a matričné doklady na základe objednávkového formulára

38,52 EUR

Centrum polygrafických služieb

Obec Vlčkovce

03.02.2020

12/2020

Objednávame si u Vás výrobu a dodávku Nálepky na KO - označenie nádob na KD v počte 600 ks.

390,00 EUR

Michal Blahút

Obec Vlčkovce

03.02.2020

11/2020

Objednávame si u Vás orez konárov pod elektrickým vedením podľa popisu v intraviláne obce Vlčkovce.

100,00 EUR

Jozef Šušel

Obec Vlčkovce

28.01.2020

10/2020

Objednávame si u Vás vypracovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie - Dostavba v ZŠ s…

Neuvedené

Ing. Marta Šimeková

Obec Vlčkovce

28.01.2020

9/2020

Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie pre ÚR a SP na rekonštrukciu miestnej…

Neuvedené

CS, s.r.o.

Obec Vlčkovce

15.01.2020

8/2020

Objednávame si u Vás údržbu verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu počas roka 2020, na základe…

Neuvedené

Jozef Šušel

Obec Vlčkovce

15.01.2020

7/2020

Objednávame si u Vás údržbu verejnej zelene v k. ú. Vlčkovce, areál a okolie ZŠ s MŠ, sídlisko, OcÚ…

Neuvedené

Radovan Mík - GARDEN SERVIS

Obec Vlčkovce

15.01.2020

6/2020

Objednávame si u Vás nakládku materiálu a prác v rámci obce Vlčkovce počas roku 2020 na základe…

Neuvedené

Marián Solárik

Obec Vlčkovce

15.01.2020

5/2020

Objednávame si u Vás polievanie zelených plôch v obci Vlčkovce celoročne na základe objednávky a…

Neuvedené

Marián Solárik

Obec Vlčkovce

15.01.2020

4/2020

Objednávame si u Vás mulčovanie plôch verejných priestranstiev v obci Vlčkovce počas roku 2020 na…

Neuvedené

Marián Solárik

Obec Vlčkovce

15.01.2020

3/2020

Objednávame si u Vás údržbu, opravu kosačiek, krovinorezov na základe upresnenia počas roku 2020,…

Neuvedené

MOD Vlčkovce - Miroslav Falath

Obec Vlčkovce

15.01.2020

2/2020

Objednávame si u Vás výrobu a dodanie pohárov na akciu Vlčkovská klobása 2020 - Poháre s…

Neuvedené

Mário Malatinský - RIKO

Obec Vlčkovce

03.01.2020

1/2020

Objednávame si u Vás výrobu a dodanie ocenenia - udelenie čestného občianstva na základe ponuky a…

Neuvedené

Mário Malatinský - RIKO

Obec Vlčkovce

18.12.2019

43/2019

Objednávame si u Vás výrobu a tlač samolepiek na označenie nádob na KO podľa predtlače v termíne do…

390,00 EUR

Michal Blahút

Obec Vlčkovce

10.12.2019

42/2019

Objednávame si u Vás tlače a tlač publikácie v počte 300 ks "Moja cesta z Farkašína do Čile a späť"…

1 161,00 EUR

Michal Blahút

Obec Vlčkovce

31.10.2019

41/2019

Objednávame si u Vás dodanie plakiet s gravírovaním 6 ks, perá s potlačou 100 ks, gravírované…

95,40 EUR

Mário Malatinský - RIKO

Obec Vlčkovce

21.10.2019

40/2019

Objednávame si u Vás vypracovanie GP na odčlenenie parcely p.č. 182/2 v termíne do 15.11.2019

300,00 EUR

Peter Baša

Obec Vlčkovce

15.10.2019

39/2019

Objednávame si u Vás balené vianočné dekorácie s erbom obce Vlčkovce v počte 31 ks v celkovej sume…

570,00 EUR

Oto Daniš

Obec Vlčkovce

07.10.2019

38/2019

Objednávame si u Vás výsadbu v lokalite Vlčkovce cintorín a Vlčkovce ihrisko v zmysle cenovej…

4 680,84 EUR

Radovan Mík - GARDEN SERVIS

Obec Vlčkovce

07.10.2019

37/2019

Objednávame si u Vás dodávku a montáž ZN oplotenia v zmysle cenovej ponuky do sumy 2600,00 € s DPH,…

2 593,80 EUR

Stehel Construction s.r.o.

Obec Vlčkovce

07.10.2019

36/2019

Objednávame si u Vás dopravu do Dunajskej Stredy a späť, dňa 17.10.2019. Odchod o 8:00 hod. z…

204,00 EUR

Pavol Fázik

Obec Vlčkovce

09.10.2019

35/2019

Objednávame si u Vás vypracovanie zmeny č. 7/ÚPNO Vlčkovce v rozsahu: 7a) Žiadosť R. Gašparík, 7b…

Neuvedené

A5 Atelier

Obec Vlčkovce

23.08.2019

34/2019

Objednávame si u Vás realizáciu obnovy verejného osvetlenia k RD za areálom ZAMA, na základe…

2 557,10 EUR

Jozef Šušel

Obec Vlčkovce

20.08.2019

33/2019

Objednávame si u Vás usporiadanie registratúrnych záznamov po lehote uloženia za obdobie rokov 2003…

Neuvedené

Richard Munka

Obec Vlčkovce

20.08.2019

32/2019

Objednávame si u Vás vypracovanie registratúrnej smernice v zmysle cenovej ponuky v celkovej sume…

Neuvedené

Richard Munka

Obec Vlčkovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: