Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
09.10.2019

35/2019

Objednávame si u Vás vypracovanie zmeny č. 7/ÚPNO Vlčkovce v rozsahu: 7a) Žiadosť R. Gašparík, 7b…

Neuvedené

A5 Atelier

Obec Vlčkovce

23.08.2019

34/2019

Objednávame si u Vás realizáciu obnovy verejného osvetlenia k RD za areálom ZAMA, na základe…

Neuvedené

Jozef Šušel

Obec Vlčkovce

20.08.2019

33/2019

Objednávame si u Vás usporiadanie registratúrnych záznamov po lehote uloženia za obdobie rokov 2003…

Neuvedené

Richard Munka

Obec Vlčkovce

20.08.2019

32/2019

Objednávame si u Vás vypracovanie registratúrnej smernice v zmysle cenovej ponuky v celkovej sume…

Neuvedené

Richard Munka

Obec Vlčkovce

05.08.2019

31/2019

Objednávame si u Vás dopravu do Dunajskej Stredy a späť dňa 14.8.2019. Odchod o 8:00 hod. z…

214,50 EUR

Pavol Fázik

Obec Vlčkovce

02.08.2019

30/2019

Objednávame u Vás DZ na označenie priechodu pre chodcov pred budovou ZŠ s MŠ Vlčkovce na základe…

140,64 EUR

Dopravné značenie, s.r.o.

Obec Vlčkovce

01.07.2019

29/2019

Objednávame si u Vás osadenie stĺpov s bezpečnostným osvetlením prechodu pre chodcov v zmysle…

Neuvedené

Jozef Šušel

Obec Vlčkovce

01.07.2019

28/2019

Objednávame si u Vás zhotovenie a dodanie posilňovacieho zariadenia MULTIPRESS K33 v čiernej farbe…

1 644,00 EUR

Juraj Kopas - KOH Plus

Obec Vlčkovce

01.07.2019

27/2019

Objednávame si u Vás zhotovenie a dodanie konštrukcie RACK M - výška 2350 mm (farba dopr. čierna),…

Neuvedené

WODGEAR, s.r.o.

Obec Vlčkovce

30.05.2019

26/2019

Objednávame si u Vás odstránenie havarijného stavu strechy na Dom smútku Vlčkovce č. 4 na základe…

3 996,00 EUR

Stehel Construction s.r.o.

Obec Vlčkovce

22.05.2019

25/2019

Objednávame si u Vás opravu a rozšírenie VO pri areáli motorest ESO Vlčkovce na základe predloženej…

1 497,70 EUR

Jozef Šušel

Obec Vlčkovce

10.05.2019

24/2019

Objednávame si u Vás dodanie sady s gravírovaním I.-IV. miesto, ocenenie brankár, strelec, hráč…

688,80 EUR

Mário Malatinský - RIKO

Obec Vlčkovce

10.05.2019

23/2019

Objednávame si u Vás dodávku a montáž prestrešenia kontajnerov v priestore domu Vlčkovce 14 na…

Neuvedené

Stehel Construction s.r.o.

Obec Vlčkovce

03.05.2019

22/2019

Objednávame si u Vás dodanie tovaru - materiálu na Deň detí Vlčkovce na základe upresnenia …

722,28 EUR

Mário Malatinský - RIKO

Obec Vlčkovce

03.05.2019

21/2019

Objednávame si u Vás dodanie sady pohárov s gravírovaním 1.-3. miesto a 35 ks pohárov pre…

Neuvedené

Mário Malatinský - RIKO

Obec Vlčkovce

03.05.2019

20/2019

Objednávame si u Vás zabezpečenie verejného obstarávania na čistiaci stroj v zmysle schválenej…

1 200,00 EUR

PROUNION, a.s.

Obec Vlčkovce

03.05.2019

19/2019

Objednávame si u Vás dopravu do Dunajskej Stredy a späť dňa 22.5.2019. Odchod autobusu o 8:00 hod.…

190,20 EUR

Pavol Fázik

Obec Vlčkovce

02.05.2019

18/2019

Objednávame si u Vás výmenu kamery č. 5 na ihrisku (otočná), ktorá je nefunkčná na základe Vami…

1 021,85 EUR

MAXNETWORK s.r.o.

Obec Vlčkovce

22.03.2019

17/2019

Objednávame si u Vás servis a údržbu, opravu kosačiek, krovinorezov na základe upresnenia počas…

Neuvedené

MOD Vlčkovce - Miroslav Falath

Obec Vlčkovce

22.03.2019

16/2019

Objednávame si u Vás vypracovanie PD "Úprava a rozšírenie hracej plochy a oddychovej plochy pri ZŠ…

399,60 EUR

Kováč Architects, s.r.o.

Obec Vlčkovce

22.03.2019

15/2019

Objednávame si u Vás vypracovanie "PD - Oplotenie cintorína Vlčkovce" s výkazom výmer prác v cene…

800,40 EUR

Kováč Architects, s.r.o.

Obec Vlčkovce

22.03.2019

14/2019

Objednávame si u Vás 90 ks plakety DHZ s gravírovaním a 150 ks pier s potlačou podľa upresnenia v…

748,80 EUR

Mário Malatinský - RIKO

Obec Vlčkovce

22.03.2019

13/2019

Objednávame si u Vás nakládku materiálu a prevoz v rámci obce Vlčkovce počas roku 2019 na základe…

Neuvedené

Marián Solárik

Obec Vlčkovce

22.03.2019

12/2019

Objednávame si u Vás polievanie zelených plôch verejných priestranstiev v obci Vlčkovce počas roku…

Neuvedené

Marián Solárik

Obec Vlčkovce

22.03.2019

11/2019

Objednávame si u Vás mulčovanie zelených plôch verejných priestranstiev v obci Vlčkovce počas roku…

Neuvedené

Marián Solárik

Obec Vlčkovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: