Navigácia

Obsah

Späť

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - "Radová zástavba Vlčkovce" - SO - NN vedenie káblové zemné

Vyvesené: 3. 4. 2017

Dátum zvesenia: 17. 4. 2017

Zodpovedá:

Späť