Navigácia

Obsah

Späť

VZN č. 1/2017 zo dňa 3.5.2017, ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť územného plánu obce Vlčkovce a príloha č. 1 - Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia

Vyvesené: 4. 5. 2017

Dátum zvesenia: 4. 6. 2017

Zodpovedá: Správce Webu

Späť