Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.10.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

49/2018

45,00 EUR

Peter Kollár

Obec Vlčkovce

04.10.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Vlčkovce

48/2018

330,00 EUR

Poľovnícke združenie Vlčkovce - Opoj

Obec Vlčkovce

04.10.2018

Zmluva o dielo

47/2018

56 786,35 EUR

Stehel Construction s.r.o.

Obec Vlčkovce

03.10.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Vlčkovce

46/2018

5 000,00 EUR

Telovýchovná jednota Družstevník Vlčkovce

Obec Vlčkovce

02.10.2018

Zmluva o združenej dodávke elektriny

45/2018

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Vlčkovce

25.09.2018

Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke plynu

44/2018

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Vlčkovce

24.09.2018

Zmluva o pripojené odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

43/2018

167,76 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Vlčkovce

13.08.2018

Zmluva o pripojená odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

42/2018

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Vlčkovce

10.08.2018

Darovacia zmluva

41/2018

500,00 EUR

IRIS IDENT, s.r.o.

Obec Vlčkovce

10.08.2018

Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny

40/2018

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Vlčkovce

09.08.2018

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby

39/2018

Neuvedené

SKARTEK s.r.o.

Obec Vlčkovce

27.07.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

38/2018

30 000,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Vlčkovce

25.07.2018

Zmluva o dielo

37/2018

64 985,65 EUR

IMD & design, spol. s.r.o.

Obec Vlčkovce

10.07.2018

Zmluva o propagácii a reklame

36/2018

Neuvedené

TURČAN DELTA, s.r.o.

Obec Vlčkovce

02.07.2018

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

35/2018

650,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Vlčkovce

29.06.2018

Darovacia zmluva

34/2018

1 500,00 EUR

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

Obec Vlčkovce

15.06.2018

Zmluva o dielo - Zberný dvor Vlčkovce

33/2018

66 830,51 EUR

Stehel Construction s.r.o.

Obec Vlčkovce

14.06.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

32/2018

40,00 EUR

Obec Malženice

Obec Vlčkovce

12.06.2018

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

31/2018

Neuvedené

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Vlčkovce

01.06.2018

Kúpna zmluva

30/2018

Neuvedené

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Obec Vlčkovce

25.05.2018

Zmluva o prístupe k osobným údajom

29/2018

Neuvedené

JRM Slovakia, s.r.o.

Obec Vlčkovce

25.05.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov sprostredkovateľom

28/2018

Neuvedené

Ing. Dušan Petrovič

Obec Vlčkovce

25.05.2018

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

27/2018

Neuvedené

Ochrana údajov, s.r.o.

Obec Vlčkovce

25.05.2018

Zmluva o dielo na dodávku Bezpečnostného projektu ochrany informačného systému osobných údajov

26/2018

200,00 EUR

beger s.r.o.

Obec Vlčkovce

23.05.2018

Darovacia zmluva

25/2018

Neuvedené

Nestlé Slovensko s.r.o.

Obec Vlčkovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: