Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.07.2018

Zmluva o propagácii a reklame

36/2018

Neuvedené

TURČAN DELTA, s.r.o.

Obec Vlčkovce

10.07.2018

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

35/2018

650,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Vlčkovce

29.06.2018

Darovacia zmluva

34/2018

1 500,00 EUR

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

Obec Vlčkovce

15.06.2018

Zmluva o dielo - Zberný dvor Vlčkovce

33/2018

66 830,51 EUR

Stehel Construction s.r.o.

Obec Vlčkovce

14.06.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

32/2018

40,00 EUR

Obec Malženice

Obec Vlčkovce

12.06.2018

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

31/2018

Neuvedené

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Vlčkovce

01.06.2018

Kúpna zmluva

30/2018

Neuvedené

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Obec Vlčkovce

25.05.2018

Zmluva o prístupe k osobným údajom

29/2018

Neuvedené

JRM Slovakia, s.r.o.

Obec Vlčkovce

25.05.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov sprostredkovateľom

28/2018

Neuvedené

Ing. Dušan Petrovič

Obec Vlčkovce

25.05.2018

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

27/2018

Neuvedené

Ochrana údajov, s.r.o.

Obec Vlčkovce

25.05.2018

Zmluva o dielo na dodávku Bezpečnostného projektu ochrany informačného systému osobných údajov

26/2018

200,00 EUR

beger s.r.o.

Obec Vlčkovce

23.05.2018

Darovacia zmluva

25/2018

Neuvedené

Nestlé Slovensko s.r.o.

Obec Vlčkovce

22.05.2018

Kúpna zmluva

24/2018

120 000,00 EUR

Rudolf Hesko, Viera Hesková

Obec Vlčkovce

22.05.2018

Darovacia zmluva

23/2018

600,00 EUR

Nadácia Poštovej banky

Obec Vlčkovce

02.05.2018

Zmluva o nájme bytu

22/2018

204,61 EUR

Janka Verbičová, Lukáš Adámek

Obec Vlčkovce

02.05.2018

Zmluva o nájme bytu

21/2018

203,13 EUR

Zuzana Henželová, Martin Koštial

Obec Vlčkovce

25.04.2018

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

20/2018

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Vlčkovce

10.04.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Vlčkovce

19/2018

3 000,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor Vlčkovce

Obec Vlčkovce

04.04.2018

Zmluva o dielo

18/2018

26 159,69 EUR

CS, s.r.o.

Obec Vlčkovce

27.03.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena

17/2018

Neuvedené

RK development, s.r.o.

Obec Vlčkovce

20.03.2018

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

16/2018

Neuvedené

ENVIROPOL s.r.o., organizačná zložka

Obec Vlčkovce

19.03.2018

Zmluva č. 148 161

15/2018

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Vlčkovce

16.03.2018

Licenčná zmluva

14/2018

95,09 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Vlčkovce

08.03.2018

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 10/2018

13/2018

6 000,00 EUR

Nadácia SPP

Obec Vlčkovce

08.03.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

12/2018

60,00 EUR

Jozef Kollár

Obec Vlčkovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: