Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
04.01.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

1/2019

60,00 EUR

Natália Petrakovičová

Obec Vlčkovce

17.12.2018

Zmluva č. ZSE2311201838

60/2018

Neuvedené

ENVI-PAK, a.s.

Obec Vlčkovce

14.12.2018

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

59/2018

14 155,87 EUR

IMD & design, spol. s.r.o.

Obec Vlčkovce

11.12.2018

Zmluva o dielo

58/2018

12 685,20 EUR

MAXNETWORK s.r.o.

Obec Vlčkovce

27.11.2018

Dodatok k zmluve č. S99T100008 o zvoze a skládkovaní odpadu

57/2018

Neuvedené

FCC Trnava, s.r.o.

Obec Vlčkovce

27.11.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

56/2018

18 201,04 EUR

Stehel Construction s.r.o.

Obec Vlčkovce

26.11.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa

55/2018

Neuvedené

MAPA Slovakia Digital, s.r.o.

Obec Vlčkovce

13.11.2018

Zmluva č. 1/2018 o vykonávaní prác v oblasti pracovnej zdravotnej služby v objektoch organizácie

54/2018

Neuvedené

SANABITUR s.r.o.

Obec Vlčkovce

07.11.2018

Zmluva č. 6/TR/2018 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2018 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

53/2018

5 000,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Trnava

Obec Vlčkovce

29.10.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

52/2018

Neuvedené

IMD & design, spol. s.r.o.

Obec Vlčkovce

26.10.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

51/2018

1 600,00 EUR

Ing. Veronika Tibenská

Obec Vlčkovce

25.10.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

50/2018

35,00 EUR

Daniela Kvetanová

Obec Vlčkovce

18.10.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

49/2018

45,00 EUR

Peter Kollár

Obec Vlčkovce

04.10.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Vlčkovce

48/2018

330,00 EUR

Poľovnícke združenie Vlčkovce - Opoj

Obec Vlčkovce

04.10.2018

Zmluva o dielo

47/2018

56 786,35 EUR

Stehel Construction s.r.o.

Obec Vlčkovce

03.10.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Vlčkovce

46/2018

5 000,00 EUR

Telovýchovná jednota Družstevník Vlčkovce

Obec Vlčkovce

02.10.2018

Zmluva o združenej dodávke elektriny

45/2018

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Vlčkovce

25.09.2018

Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke plynu

44/2018

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Vlčkovce

24.09.2018

Zmluva o pripojené odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

43/2018

167,76 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Vlčkovce

13.08.2018

Zmluva o pripojená odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

42/2018

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Vlčkovce

10.08.2018

Darovacia zmluva

41/2018

500,00 EUR

IRIS IDENT, s.r.o.

Obec Vlčkovce

10.08.2018

Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny

40/2018

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Vlčkovce

09.08.2018

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby

39/2018

Neuvedené

SKARTEK s.r.o.

Obec Vlčkovce

27.07.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

38/2018

30 000,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Vlčkovce

25.07.2018

Zmluva o dielo

37/2018

64 985,65 EUR

IMD & design, spol. s.r.o.

Obec Vlčkovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: