Navigácia

Obsah

Aktuality

Správy

prvá
z 7
posledná

Zima vo Vlčkovciach

... a takto vyzerá zima vo Vlčkovciach celý text

ostatné | 3. 1. 2017 | Autor:

Novoročný príhovor starostu

Novoročný príhovor starostu celý text

ostatné | 2. 1. 2017 | Autor:

Poďakovanie starostu

Poďakovanie starostu celý text

ostatné | 23. 12. 2016 | Autor:

Červené maky

Červené maky celý text

ostatné | 11. 11. 2016 | Autor:

Hospodárenie obce v roku 2015

Takto hospodárila obec Vlčkovce podľa občianskeho združenia INEKO v roku 2015
celý text

ostatné | 9. 11. 2016 | Autor:

Rekondičný pobyt

Rekondičný pobyt celý text

ostatné | 18. 10. 2016 | Autor:

Nájom hrobových miest

Nájom hrobových miest v rokoch 2017 - 2026 celý text

ostatné | 18. 10. 2016 | Autor:

Vidiecky dom

Riešenie havarijného stavu domu č. 14 celý text

ostatné | 11. 8. 2016 | Autor:

Rekonštrukcia chodníka na cintoríne

Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Vlčkovce 2016 celý text

ostatné | 2. 8. 2016 | Autor:

WORKOUT PARK

Výstavba - WORKOUT PARK Vlčkovce v športovom areáli Vlčkovce celý text

ostatné | 2. 8. 2016 | Autor:

Rekonštrukcia plážového volejbalového ihriska

Rekonštrukcia plážového volejbalového ihriska Vlčkovce 2016 celý text

ostatné | 2. 8. 2016 | Autor:

Rozšírenie ZŠ s MŠ Vlčkovce

Rozšírenie kapacít Materskej školy Vlčkovce
Prístavba Základnej školy s materskou školou Vlčkovce celý text

ostatné | 2. 8. 2016 | Autor:

Publikácia k výročiu obce

Pri príležitosti 680. výročia prvej písomnej zmienky o obci Vlčkovce bola vydaná publikácia. celý text

ostatné | 13. 7. 2016 | Autor:

Oslavy 680. výročia


25.6.2016 sa v obci Vlčkovce uskutočnil obecný deň, pri ktorom si občania Vlčkoviec pripomenuli 680. výročia prvej písomnej zmienky o obci Vlčkovce. celý text

ostatné | 6. 7. 2016 | Autor:

"Zahrajme sa spolu"

Predškoláci z Dudvážskeho okruhu zavítali koncom tohto mesiaca do Vlčkoviec. Konalo sa tu podujatie úžasných rozmerov, ktoré má dlhoročnú tradíciu. celý text

ostatné | 30. 5. 2016 | Autor:

Finančné dary poskytnuté obci

Obec Vlčkovce srdečne ďakuje za venovaný finančný dar našej obci. celý text

ostatné | 19. 5. 2016 | Autor:

Komunitný akčný deň

V stredu 13. apríla 2016 zvyčajne tiché centrum obce Vlčkovce ožilo. Žiaci zo ZŠ Jána Palárika Majcichov v spolupráci s obecným úradom a miestnou ZŠ s MŠ zorganizovali pre všetkých, ktorým nie je ľahostajné životné prostredie Komunitný akčný deň zameraný na podporu myšlienky menej odpadu. Pre návštevníkov si pripravili množstvo ekologických výrobkov a sprievodných aktivít. celý text

ostatné | 10. 5. 2016 | Autor:

Finančné dary poskytnuté obci


Obec Vlčkovce srdečne ďakuje za venovaný finančný dar našej obci. celý text

ostatné | 10. 5. 2016 | Autor:

Finančné dary poskytnuté obci

Obec Vlčkovce srdečne ďakuje za venovaný finančný dar našej obci. celý text

ostatné | 10. 5. 2016 | Autor:

Jarné upratovanie chotára

V sobotu 2. apríla Základná organizácia Slovenského poľovníckeho združenia Vlčkovce – Opoj zorganizovala, tak ako každý rok v jarných mesiacoch, spoločne s Obecným úradom Vlčkovce, čistenie chotára po nie len našich občanoch, ktorí tam niečo po sebe „zabudli“ alebo nechali. V rámci akcie „Deň Zeme“ sme vyzvali aj organizácie a občanov na možnú účasť na akcii. celý text

ostatné | 4. 4. 2016 | Autor:

Finančné dary poskytnuté našej obci

Obec Vlčkovce srdečne ďakuje za venovaný finančný dar našej obci. celý text

ostatné | 30. 3. 2016 | Autor:

Veľká noc vo Vlčkovciach 

Veľká noc (Pascha) je najvýznamnejší kresťanský sviatok, ktorý pripadá na marec alebo apríl. Pre kresťanov je oslavou zmŕtvychvstania (resp. vzkriesenia) Ježiša Krista po jeho smrti na kríži. Podobne ako mnoho iných kresťanských sviatkov aj Veľká noc sa preniesla mimo cirkvi. celý text

ostatné | 23. 3. 2016 | Autor:

Finančné dary poskytnuté našej obci

Obec Vlčkovce srdečne ďakuje za venovaný finančný dar našej obci. celý text

ostatné | 3. 3. 2016 | Autor:

Príhovor

Vážení spoluobčania, milí Vlčkovania,
dovoľte mi aby som sa na začiatku nového roku 2016 prihovoril za seba, poslancov obecného zastupiteľstva a zamestnancov obecného úradu. Chcem Vám poďakovať za dôveru a podporu pri práci v starom roku. celý text

ostatné | 1. 1. 2016 | Autor:

Kamerový systém v obci

V mesiaci november bola zrealizovaná ďalšia etapa rozšírenia kamerového systému. Obec v rámci projektu „Zvyšovanie bezpečnosti obyvateľov a majetku v obci Vlčkovce - znižovanie kriminality rozšírením kamerového systému v obci Vlčkovce“ predložila žiadosť spoločne s projektom aj v roku 2015.  celý text

ostatné | 18. 12. 2015 | Autor:

Rehabilitačné cvičenie a plávanie

Na základe predloženej žiadosti k výzve Trnavského samosprávneho kraja „Výzvy TTSK č. 4/2015 na predkladanie žiadostí o dotáciu“ bola obec Vlčkovce úspešná a obdržala dotáciu na projekt „Podpora zdravia a prevencia chorôb v TTSK,“ ktorý sa realizoval v roku  2015. celý text

ostatné | 18. 12. 2015 | Autor:

Rekondičný pobyt

   V dňoch 6. - 11. septembra sa 25 našich dôchodcov, z toho 10 zdravotne postihnutých občanov zúčastnilo rekondičného pobytu v Liptovskom Jáne. celý text

ostatné | 21. 9. 2015 | Autor:

Spomienka na Jožka Šuleca

V nedeľu 16. augusta zorganizovala skupina Vlčkovanka po roku od úmrtia muzikanta a dobrého priateľa "Spomienku na Jožka Šuleca", ktorý pre Vlčkovanku pripravoval a komponoval piesne šité na mieru. celý text

ostatné | 19. 8. 2015 | Autor:

Výstava poľovníckych trofejí

Dňa 20. júna 2015 sa členovia Poľovníckeho združenia Vlčkovce – Opoj v priestoroch kultúrneho domu vo Vlčkovciach odprezentovali výstavou svojich trofejí, a to nielen z ostatnej poľovníckej sezóny. Nielen úlovkami ale aj starostlivosťou o zver a revír je potrebné sa zaoberať v rámci výkonu práva poľovníctva. Okrem spomenutých trofejí bola zaujímavá aj zbierka ocenení za svoju prácu so psami člena PZ p. Vlastimila Polakoviča.
celý text

ostatné | 22. 7. 2015 | Autor:

Poľovníci čistili revír

      Dňa 26. apríla 2015 sa členovia Poľovníckeho združenia Vlčkovce - Opoj tak ako po minulé roky rozhodli vyčistiť svoj revír od rôzneho odpadu, ktorý pri cestách zabudli a to väčšinou úmyselne obyvatelia širokého okolia. Aj napriek tomu, že obec Vlčkovce zabezpečuje vývoz komunálneho odpadu a 2 krát ročne vyvezie viac ako 40 veľkokapacitných kontajnerov odpadu, takýto odpad nachádzame od nezodpovedných obyvateľov na rôznych miestach v našom katastri. celý text

ostatné | 30. 4. 2015 | Autor:
prvá
z 7
posledná