Navigácia

Obsah

Aktuality

Správy

prvá
z 6
ďalší posledná

"Zahrajme sa spolu"

Predškoláci z Dudvážskeho okruhu zavítali koncom tohto mesiaca do Vlčkoviec. Konalo sa tu podujatie úžasných rozmerov, ktoré má dlhoročnú tradíciu. celý text

ostatné | 30. 5. 2016 | Autor:

Finančné dary poskytnuté obci

Obec Vlčkovce srdečne ďakuje za venovaný finančný dar našej obci. celý text

ostatné | 19. 5. 2016 | Autor:

Komunitný akčný deň

V stredu 13. apríla 2016 zvyčajne tiché centrum obce Vlčkovce ožilo. Žiaci zo ZŠ Jána Palárika Majcichov v spolupráci s obecným úradom a miestnou ZŠ s MŠ zorganizovali pre všetkých, ktorým nie je ľahostajné životné prostredie Komunitný akčný deň zameraný na podporu myšlienky menej odpadu. Pre návštevníkov si pripravili množstvo ekologických výrobkov a sprievodných aktivít. celý text

ostatné | 10. 5. 2016 | Autor:

Finančné dary poskytnuté obci


Obec Vlčkovce srdečne ďakuje za venovaný finančný dar našej obci. celý text

ostatné | 10. 5. 2016 | Autor:

Finančné dary poskytnuté obci

Obec Vlčkovce srdečne ďakuje za venovaný finančný dar našej obci. celý text

ostatné | 10. 5. 2016 | Autor:

Jarné upratovanie chotára

V sobotu 2. apríla Základná organizácia Slovenského poľovníckeho združenia Vlčkovce – Opoj zorganizovala, tak ako každý rok v jarných mesiacoch, spoločne s Obecným úradom Vlčkovce, čistenie chotára po nie len našich občanoch, ktorí tam niečo po sebe „zabudli“ alebo nechali. V rámci akcie „Deň Zeme“ sme vyzvali aj organizácie a občanov na možnú účasť na akcii. celý text

ostatné | 4. 4. 2016 | Autor:

Finančné dary poskytnuté našej obci

Obec Vlčkovce srdečne ďakuje za venovaný finančný dar našej obci. celý text

ostatné | 30. 3. 2016 | Autor:

Veľká noc vo Vlčkovciach 

Veľká noc (Pascha) je najvýznamnejší kresťanský sviatok, ktorý pripadá na marec alebo apríl. Pre kresťanov je oslavou zmŕtvychvstania (resp. vzkriesenia) Ježiša Krista po jeho smrti na kríži. Podobne ako mnoho iných kresťanských sviatkov aj Veľká noc sa preniesla mimo cirkvi. celý text

ostatné | 23. 3. 2016 | Autor:

Finančné dary poskytnuté našej obci

Obec Vlčkovce srdečne ďakuje za venovaný finančný dar našej obci. celý text

ostatné | 3. 3. 2016 | Autor:

Príhovor

Vážení spoluobčania, milí Vlčkovania,
dovoľte mi aby som sa na začiatku nového roku 2016 prihovoril za seba, poslancov obecného zastupiteľstva a zamestnancov obecného úradu. Chcem Vám poďakovať za dôveru a podporu pri práci v starom roku. celý text

ostatné | 1. 1. 2016 | Autor:

Kamerový systém v obci

V mesiaci november bola zrealizovaná ďalšia etapa rozšírenia kamerového systému. Obec v rámci projektu „Zvyšovanie bezpečnosti obyvateľov a majetku v obci Vlčkovce - znižovanie kriminality rozšírením kamerového systému v obci Vlčkovce“ predložila žiadosť spoločne s projektom aj v roku 2015.  celý text

ostatné | 18. 12. 2015 | Autor:

Rehabilitačné cvičenie a plávanie

Na základe predloženej žiadosti k výzve Trnavského samosprávneho kraja „Výzvy TTSK č. 4/2015 na predkladanie žiadostí o dotáciu“ bola obec Vlčkovce úspešná a obdržala dotáciu na projekt „Podpora zdravia a prevencia chorôb v TTSK,“ ktorý sa realizoval v roku  2015. celý text

ostatné | 18. 12. 2015 | Autor:

Rekondičný pobyt

   V dňoch 6. - 11. septembra sa 25 našich dôchodcov, z toho 10 zdravotne postihnutých občanov zúčastnilo rekondičného pobytu v Liptovskom Jáne. celý text

ostatné | 21. 9. 2015 | Autor:

Spomienka na Jožka Šuleca

V nedeľu 16. augusta zorganizovala skupina Vlčkovanka po roku od úmrtia muzikanta a dobrého priateľa "Spomienku na Jožka Šuleca", ktorý pre Vlčkovanku pripravoval a komponoval piesne šité na mieru. celý text

ostatné | 19. 8. 2015 | Autor:

Výstava poľovníckych trofejí

Dňa 20. júna 2015 sa členovia Poľovníckeho združenia Vlčkovce – Opoj v priestoroch kultúrneho domu vo Vlčkovciach odprezentovali výstavou svojich trofejí, a to nielen z ostatnej poľovníckej sezóny. Nielen úlovkami ale aj starostlivosťou o zver a revír je potrebné sa zaoberať v rámci výkonu práva poľovníctva. Okrem spomenutých trofejí bola zaujímavá aj zbierka ocenení za svoju prácu so psami člena PZ p. Vlastimila Polakoviča.
celý text

ostatné | 22. 7. 2015 | Autor:

Poľovníci čistili revír

      Dňa 26. apríla 2015 sa členovia Poľovníckeho združenia Vlčkovce - Opoj tak ako po minulé roky rozhodli vyčistiť svoj revír od rôzneho odpadu, ktorý pri cestách zabudli a to väčšinou úmyselne obyvatelia širokého okolia. Aj napriek tomu, že obec Vlčkovce zabezpečuje vývoz komunálneho odpadu a 2 krát ročne vyvezie viac ako 40 veľkokapacitných kontajnerov odpadu, takýto odpad nachádzame od nezodpovedných obyvateľov na rôznych miestach v našom katastri. celý text

ostatné | 30. 4. 2015 | Autor:

„Pri mlyne je čisto“

Asi dvadsať mladých športovcov sa pod vedením poslanca Obecného zastupiteľstva Vlčkovce Mgr. Mareka Kráľoviča dohodlo a v sobotu 18. apríla 2015, aj keď v nie najideálnejšom počasí vyčistili vodnú plochu pri Retzerovom mlyne od buriny, ale aj ďalších vecí, ktoré do vody nepatria. celý text

ostatné | 20. 4. 2015 | Autor:

Kamerový systém v obci

Obec Vlčkovce v rámci zverejnenej výzvy RVPK v roku 2013 požiadala o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality. celý text

ostatné | 24. 2. 2015 | Autor:

Novoročný príhovor

Milí Vlčkovania, vážení spoluobčania!
Prajem Vám všetkým príjemné prvojanuárové predpoludnie. Prihováram sa k Vám v mene svojom, v mene poslancov Obecného zastupiteľstva Vlčkovce, a taktiež v mene pracovníkov Obecného úradu Vlčkovce. celý text

ostatné | 1. 1. 2014 | Autor:

Vybudovanie kamerového systému v obci

Obec Vlčkovce pripravila a predložila začiatkom roka 2013 projekt na vybudovanie kamerového systému v obci. celý text

ostatné | 13. 12. 2013 | Autor:

Fraňo Štefunko - 110. výročie narodenia

      Tento rok, konkrétne 4. august je pre Slovákov významným. V tento deň si nepripomíname iba 150. výročie založenia Matice slovenskej, ale aj 110 rokov od narodenia významného slovenského sochára, medailéra, profesora a národného umelca sochára Fraňa Štefunku (1903-1974).  celý text

ostatné | 19. 11. 2013 | Autor:

110-te výročie narodenia Fraňa Štefunku

Dňa 4. augusta 2013 ubehlo 110 rokov odvtedy, čo sa vo Vlčkovciach narodil doteraz najvýznamnejší vlčkovský rodák, národný umelec Fraňo Štefunko, sochár, výtvarník a vlastenec, ktorý mal po celý život svoju rodnú dedinu nesmierne rád. celý text

ostatné | 7. 8. 2013 | Autor:

Rodinný futbal

Dňa 9. júna 2012 v dopoľudnajších hodinách prebehla v rámci osláv Medzinárodného dňa detí akcia "Rodinný futbal". Súťaž zorganizovala spolu so Západoslovenskou energetikou Obec Vlčkovce a TJ Vlčkovce. Zúčastnilo sa jej 32 rodín, z ktorých každá zostavila trojčlenné mužstvo za podmienky, že jeden člen bude žena. celý text

ostatné | 24. 6. 2012 | Autor:

Výstava policajných čiapok


Od 17.5.2011 v priestoroch spoločenskej miestnosti OcÚ Vlčkovce zorganizoval OcÚ Vlčkovce v spolupráci s Klubom policajtov 21 výstavu „ POLICAJNÉ ČIAPKY“.  celý text

ostatné | 21. 6. 2011 | Autor:

Dohoda o porozumení

Farma Majcichov a.s. a členovia petičného výboru petície "Za dýchateľný vzduch a pitnú vodu v obci Vlčkovce" s cieľom zlepšenia ovzdušia v obci Vlčkovce a v okolí veľkokapacitnej farmy dojníc v k.ú. Vlčkovce a zabráneniu znečisťovania ovzdušia emisiami zápachu v obytnej zóne obce ako aj s cieľom zachovania nerušenej prevádzkovej činnosti Farmy Majcichov uzatvorili dohodu o porozumení a urovnaní vzájomných vzťahov. celý text

ostatné | 10. 2. 2010 | Autor:
prvá
z 6
ďalší posledná