Navigácia

Obsah

Dohoda o porozumení

Typ: ostatné
Farma Majcichov a.s. a členovia petičného výboru petície "Za dýchateľný vzduch a pitnú vodu v obci Vlčkovce" s cieľom zlepšenia ovzdušia v obci Vlčkovce a v okolí veľkokapacitnej farmy dojníc v k.ú. Vlčkovce a zabráneniu znečisťovania ovzdušia emisiami zápachu v obytnej zóne obce ako aj s cieľom zachovania nerušenej prevádzkovej činnosti Farmy Majcichov uzatvorili dohodu o porozumení a urovnaní vzájomných vzťahov.

Dohoda o porozumení

 

Farma Majcichov a.s. a členovia petičného výboru petície "Za dýchateľný vzduch a pitnú vodu v obci Vlčkovce" s cieľom zlepšenia ovzdušia v obci Vlčkovce a v okolí veľkokapacitnej farmy dojníc v k.ú. Vlčkovce a zabráneniu znečisťovania ovzdušia emisiami zápachu v obytnej zóne obce ako aj s cieľom zachovania nerušenej prevádzkovej činnosti Farmy Majcichov uzatvorili dohodu o porozumení a urovnaní vzájomných vzťahov.

 

Stanovisko petičného výboru k uzatvorenej Dohode o porozumení

"Vzhľadom na skutočnosť, že doterajšie podniknuté právne kroky vo vzťahu k aktivitám spoločnosti FARMA MAJCICHOV a.s. pri prevádzke farmy tejto spoločnosti v katastri obce Vlčkovce neviedli k žiadnym zlepšeniam v jestvujúcom neprijateľnom stave znečistenia ovzdušia a zníženiu rizík ohrozenia spodnej vody v našej obci a nie sú ani dané žiadne dôvody domnievať sa, že by takýto stav mohol byť v dohľadnej dobe touto cestou nastolený, súc si vedomí dôvery obyvateľov obce Vlčkovce vyjadrenej podporou petície Za dýchateľný vzduch a pitnú vodu v obci Vlčkovce a po vyhodnotení možností ďalšieho možného postupu s cieľom dosiahnutia čo najrýchlejšej efektívnej nápravy vzniknutého stavu, rozhodli sa členovia petičného výboru opätovne rokovať s manažmentom spoločnosti FARMA MAJCICHOV a.s.. Manažment uvedenej spoločnosti vyjadril obdobnú vôľu pokúsiť sa efektívne riešiť aspoň časť vzniknutých a nahromadených problémov. Na základe dosiahnutia zhody na minimálnych opatreniach, ktoré budú vykonané zo strany tohto prevádzkovateľa a ktoré majú aj podľa mienky doteraz na veci zúčastnených expertov smerovať k zlepšeniu súčasného stavu a po zvážení všetkých uvedených skutočností petičný výbor dospel k rozhodnutiu vstúpiť do zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom, ktorý pri jeho plnení predstavuje možnosť časovo efektívneho riešenia výsledkom zhody a uzatvoriť Dohodu o porozumení, ktorej znenie týmto zverejňujeme."

 

Úplné znenie Dohody o porozumení  si môžete stiahnuť TU.

 

Na základe uznesenia OZ č. 6/2010 z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 9.2.2010 obec Vlčkovce pristúpila k Dohode o porozumení.

Znenie Dohody o pristúpení k Dohode o porozumení si môžete stiahnuť TU.

 

V zmysle uznesenia OZ č. 59/2010 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 31.8.2010 obec Vlčkovce listom č. 886/2010 zo dňa 9.9.2010 odstúpila od Dohody o pristúpení k Dohode o porozumení.

 

V zmysle článku 5, ods. 4 Dohody o porozumení Farma Majcichov, a.s. dňom 15.02.2010 určila na oznamovanie prípadného šírenia zápachu v intraviláne obce Vlčkovce telefónne číslo 0905 442 421 a e-mailovú adresu staznosti@farma.sk.


Prílohy

Vytvorené: 8. 4. 2017
Posledná aktualizácia: 12. 5. 2017 23:47
Autor: