Navigácia

Obsah

Kamerový systém v obci

Typ: ostatné
Obec Vlčkovce v rámci zverejnenej výzvy RVPK v roku 2013 požiadala o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality.

Kamerový systém v obci

     

        Obec Vlčkovce v rámci zverejnenej výzvy RVPK v roku 2013 požiadala o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality. Obec Vlčkovce spracovala a predložila projekt pod názvom „Bezpečnosť obyvateľov a majetku - znižovanie kriminality“ na rozšírenie kamerového systému v obci Vlčkovce - II. etapa. Projekt obsahoval dobudovanie kamerového systému v obci so záznamovým zariadením a montážou o počte 6-tich kamier, ktoré by snímali najproblémovejšie miesta - verejné priestranstvá v obci Vlčkovce. Plánovaný rozpočet na dobudovanie kamerového systému bol vo výške 15.140 €, pričom bolo naplánované spolufinancovanie zo strany obce vo výške 3028 €. Žiadosť o dotáciu bola vo výške 12.112 €. Po predložení projektu bola obci odsúhlasená dotácia z RVPK vo výške 9000 €. Po schválení dotácie bolo OZ Vlčkovce odsúhlasené vyčlenenie finančných prostriedkov na dobudovanie II. etapy kamerového systému v počte 6 ks otočných kamier s príslušenstvom. Obec vyčlenila v rámci svojho rozpočtu sumu vo výške 5000 €, čo je 35,7 % z celkovej sumy vyčlenenej na vybudovanie kamerového systému, ktorá bola vo výške 13.991,64 €.

     V rámci verejného obstarávania bola vybratá firma Maxnetwork, s.r.o. Veľké Úľany, ktorá v mesiaci  december 2014 na základe uzatvorenej zmluvy o dielo zrealizovala dodávku a montáž kamerového systému v obci Vlčkovce. Kamerový systém je funkčný od septembra 2013 a rozšírením počtu kamier sa od 9.12.2014 zväčšila monitorovaná plocha verejných priestranstiev. 


Vytvorené: 6. 4. 2017
Posledná aktualizácia: 16. 11. 2017 23:08
Autor: