Obec Vlčkovce
Vlčkovce
RSS
rozšírené vyhľadávanie

Prebieha úprava webových stránok. Ospravedlňte prosím prípadné nedostatky.

Nájom hrobových miest

Nájom hrobových miest v rokoch 2017 - 2026

 

Obecný úrad vo Vlčkovciach oznamuje občanom, že v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve bude uzatvárať nové nájomné zmluvy na obdobie rokov 2017-2026. Predmetom zmlúv bude prenájom hrobových miest na našom cintoríne.
 
Poslanci Obecného zastupiteľstva  vo Vlčkovciach schválili dňa 16.9.2015 uznesením č. 38/2015 na svojom zasadnutí Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015, so sumami poplatkov a služieb nasledovne:
 
- poplatok za jednohrob na obdobie 10 rokov ........................ 10,00 €
- poplatok za dvojhrob na obdobie 10 rokov ........................... 25,00 €
- poplatok za trojhrob na obdobie 10 rokov ............................  35,00 €
- poplatok za detský hrob na obdobie 10 rokov ........................  3,00 €
- poplatok za  vybudovanie hrobky na obdobie 10 rokov ......... 66,00 €
Za predčasný nájom hrobového miesta - dvojnásobok sadzby uvedenej v predchádzajúcich bodoch.
 
Obec Vlčkovce, ako prevádzkovateľ pohrebiska  bude zasielať návrhy nových nájomných zmlúv s nájomcami hrobových miest na obdobie nasledujúcich desiatich rokov.
Žiadame občanov, u ktorých nastali nové skutočnosti (zmena nájomcu, úmrtie nájomcu, zmena adresy a pod.) pre uzatváranie nájomných zmlúv, aby tieto oznámili bezodkladne na Obecnom úrade vo Vlčkovciach.
 
Nové nájomné zmluvy na nasledujúce obdobie rokov 2017 - 2026 budú občanom doručované v mesiacoch november - december 2016.
Úhrady  nájomného budú splatné až v roku 2017!
Dátum vloženia: 18. 10. 2016 18:37
Dátum poslednej aktualizácie: 28. 11. 2017 23:14
Autor:

Aktuality

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

Počítadlo prístupov

WiFi4EU

wifi

Zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok

banner

Protokol obce Vlčkovce s predpokladom stabilného rozvoja

Facebook

Civilná ochrana obyvateľstva