Navigácia

Obsah

Novoročný príhovor

Typ: ostatné
Milí Vlčkovania, vážení spoluobčania!
Prajem Vám všetkým príjemné prvojanuárové predpoludnie. Prihováram sa k Vám v mene svojom, v mene poslancov Obecného zastupiteľstva Vlčkovce, a taktiež v mene pracovníkov Obecného úradu Vlčkovce.

Novoročný príhovor

 

Milí Vlčkovania, vážení spoluobčania!

 

Prajem Vám všetkým príjemné prvojanuárové predpoludnie. Prihováram sa k Vám v mene svojom, v mene poslancov Obecného zastupiteľstva Vlčkovce, a taktiež v mene pracovníkov Obecného úradu Vlčkovce.

Neuveriteľne rýchlo čas beží a opäť sme o rok starší, skúsenejší. Mnohí uzavreli svoje životné kapitoly. Dnešným dňom začal pre nás všetkých plynúť nový rok 2014, o ktorom sa hovorí, že bude jednou z ďalších ťažkých skúšok v našom živote. Bude to rok volieb, ktoré nás čakajú, a to v marci voľby prezidenta SR, v máji voľby do Európskeho parlamentu a v novembri voľby do obecných samospráv.

1. januára 2014 si pripomíname 21. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky. V tento deň zároveň s poslancami Obecného zastupiteľstva Vlčkovce vstupujeme do štvrtého – posledného roku nášho volebného obdobia. Letmým pohľadom môžeme povedať, že sa nám plánované sľuby podarilo zrealizovať. Ďalšie ciele sme si naplánovali, máme ich pred sebou a čakajú nás v roku 2014. Našou snahou bude ich pripraviť alebo zrealizovať tak, aby bola vykonaná práca za štvorročné obdobie po nás vidieť.

Po takmer dvojročných prácach si budú môcť už aj naši občania v roku 2014 pustiť doma kvalitnú pitnú vodu. Podarilo sa nám zrealizovať opravy a úpravy viacerých verejných priestranstiev a niektoré opravy chodníkov a miestnych komunikácií, opravy a rekonštrukcie objektov v majetku obce, ktoré budú slúžiť nie len Vám všetkým ale i návštevníkom našej obce. V týchto prácach plánujeme pokračovať i v roku 2014 a veríme, že sa nám podarí všetky naše naplánované akcie na rok 2014 úspešne dokončiť, a tým bude naša obec opäť krajšia.

Chcel by som sa touto cestou poďakovať poslancom Obecného zastupiteľstva Vlčkovce, pracovníkom Obecného úradu Vlčkovce, ale taktiež všetkým občanom, sponzorom a sympatizantom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom, či už finančným, materiálnym alebo technickým podieľali na spolupráci pri akciách a kultúrno-spoločenských podujatiach organizovaných našou obcou, za čo im patrí moje úprimné Ďakujem.

Zároveň by som chcel požiadať tých pár jednotlivcov, ktorí robia niektoré veci naopak, a to najmä vo svoj prospech, aby sa držali zásady ,,nešliap, nelám, netrhaj a nekradni,, a tým nebudú poškodzovať to, čo im nepatrí. Už len tým zachránia hodnoty a nebudú ničiť prácu, či dokonca majetok ostatných spoluobčanov.

Milí Vlčkovania, na prahu Nového roka Vám všetkým prajem pevné zdravie, veľa šťastia, spokojnosti a pohody v kruhu svojich najbližších, ale i osobných a pracovných úspechov.

Ing. Ivan Dobrovodský
     starosta obce


Vytvorené: 7. 4. 2017
Posledná aktualizácia: 21. 11. 2017 23:09
Autor: