Navigácia

Obsah

Príhovor

Typ: ostatné
Vážení spoluobčania, milí Vlčkovania,
dovoľte mi aby som sa na začiatku nového roku 2016 prihovoril za seba, poslancov obecného zastupiteľstva a zamestnancov obecného úradu. Chcem Vám poďakovať za dôveru a podporu pri práci v starom roku.

Príhovor

Vážení spoluobčania, milí Vlčkovania,

 

   dovoľte mi aby som sa na začiatku nového roku 2016 prihovoril za seba, poslancov obecného zastupiteľstva a zamestnancov obecného úradu. Chcem Vám poďakovať za dôveru a podporu pri práci v starom roku. To čo sme si naplánovali v roku 2015 sa nám podarilo úspešne zrealizovať a dokončiť, a to najmä: 

- pokračovanie v rekonštrukcii chodníkov v úseku Kostol – Sv. Ján spoločne s vlčkovským námestím pred potravinami Sama a úpravou autobusovej zástavky, 

- dobudovanie chodníka k mlynu, 

- pokračovanie v rozširovaní kamerového systému, 

- oprava prístrešku a úprava plochy pred domom smútku, 

- oplotenie športového areálu, 

- úprava tried a jedálne v Základnej škole Vlčkovce. 

- zrealizovali sme nákup nehnuteľností, a to pozemok na budúci zberný dvor a dom vedľa obecného úradu na vybudovanie vidieckeho múzea, aby sme mohli zachovať históriu pre budúce generácie. 

O tomto môžeme hovoriť, že to už bolo. Ale čo bude?

   

   V roku 2016 nás opäť čaká dosť práce. To čo sme spoločne s poslancami OZ odsúhlasili a chceme realizovať je: 

- prístavba na rozšírenie kapacity Materskej školy, Základnej školy a tým aj rekonštrukcia kotolne (vyžiada si to situácia so zvyšovaním počtu obyvateľov Vlčkoviec, a to taktiež detí). Práce by sa mali realizovať tak, aby sme mohli k 1.9.2016 otvoriť ďalšiu triedu MŠ aj v ZŠ, 

- rekonštrukcia chodníka v cintoríne, 

- rozširovanie kamerového systému, 

- vybudovanie work-outového ihriska, 

- rekonštrukcia miestnych komunikácií, 

- rekonštrukcia vidieckeho múzea, 

- rekonštrukcia bytu v bytovom dome č. 68 a mnohé ďalšie. 

 

   Som si vedomý toho, že nepôjde vždy všetko ideálne a nie všetkým občanom sa dá naraz vyhovieť a nie všetci budú spokojní, ale budeme sa Vám snažiť maximálne vyhovieť. Preto Vás chcem požiadať o trpezlivosť najmä v prípade možných rôznych obmedzení, bez ktorých napredovanie nie je možné. Očakávam tiež spoluprácu od miestnych združení a organizácií, a to najmä pri zabezpečovaní rôznych kultúrnych, športových a spoločenských akcií. A od občanov najmä účasť na týchto akciách, lebo ich organizovanie je najmä pre Vás občanov. Som otvorený každému dobrému nápadu, a keď bude na prospech našej obce, tak ho vždy podporím. Dvere pre všetkých a pre spoluprácu sú u mňa vždy otvorené. 

   

   Vážení spoluobčania, zo dňa 6. januára 1336 bola zdokumentovaná zatiaľ prvá písomná zmienka, a preto si v roku 2016 pripomíname 680. výročie, kedy panovník Karol Róbert ako výsledok dohody s českým panovníkom Jánom Luxemburským vydal listinu, ktorou odstraňoval neprimerane vysoké mýtne poplatky na ceste vedenej z českých krajín na Balkán a táto prechádzala našou dedinou kde bola mýtna stanica. 

   

   Vážení spoluobčania, milí Vlčkovania, dovoľte mi aby som na záver vyjadril poďakovanie všetkým poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obecného úradu, sponzorom, sympatizantom a podporovateľom za ich prácu, ochotu venovať svoj čas, ale taktiež za všetku finančnú, materiálnu a technickú pomoc pri zabezpečovaní všetkých akcií, ktoré spoločne organizujeme. Zároveň Vám všetkým chcem zaželať na prahu Nového roka to čo sa nedá kúpiť a to je zdravie, lásku,  pokoj a šťastie. Prajem Vám krásne chvíle v kruhu svojich najbližších, ale taktiež veľa osobných a pracovných úspechov počas celého roka 2016. 

 

Ing. Ivan Dobrovodský

starosta obce


Vytvorené: 6. 4. 2017
Posledná aktualizácia: 5. 11. 2017 23:14
Autor: