Navigácia

Obsah

Rehabilitačné cvičenie a plávanie

Typ: ostatné
Na základe predloženej žiadosti k výzve Trnavského samosprávneho kraja „Výzvy TTSK č. 4/2015 na predkladanie žiadostí o dotáciu“ bola obec Vlčkovce úspešná a obdržala dotáciu na projekt „Podpora zdravia a prevencia chorôb v TTSK,“ ktorý sa realizoval v roku  2015.

Rehabilitačné cvičenie a plávanie

 

Na základe predloženej žiadosti k výzve Trnavského samosprávneho kraja „Výzvy TTSK č. 4/2015 na predkladanie žiadostí o dotáciu“ bola obec Vlčkovce úspešná a obdržala dotáciu na projekt „Podpora zdravia a prevencia chorôb v TTSK,“ ktorý sa realizoval v roku  2015.  Vlčkovskí seniori a ťažko zdravotne postihnutí občania z Vlčkoviec sa mohli zúčastniť na rehabilitačnom cvičení a plávaní pod dozorom rehabilitačného pracovníka. Uvedené akcie zabezpečovala MUDr. Darina Marušiaková spoločne s členkami Klubu dôchodcov Vlčkovce. 

Zúčastnili sa akcií v Dunajskej Strede a vo Veľkom Mederi. Na uvedené akcie v rámci projektu bolo z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja vyčlenených 500 EUR. Obec Vlčkovce vyčlenila na realizáciu daného projektu sumu 542,36 EUR. V prípade zvýšeného záujmu zo strany seniorov a občanov ŤZP je možné v daných aktivitách pokračovať. Všetko závisí od záujmu zúčastňovať sa na daných akciách, ak aby bol autobus maximálne vyťažený. Tí, ktorí sa zúčastnili mohli hodnotiť len pozitívne návštevu termálnych kúpalísk. 

Ďakujeme za finančné príspevky na uvedený projekt Trnavskému samosprávnemu kraju a obci Vlčkovce. 

 

Seniori a ŤZP občania Vlčkoviec

 

Erb                                            Erb


Vytvorené: 6. 4. 2017
Posledná aktualizácia: 8. 11. 2017 23:15
Autor: