Navigácia

Obsah

Kronika obce

 

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. po obecnom zriadení je každá obec povinná založiť a viesť obecnú kroniku.

Kroniky sa vedú v zmysle zákonov a nariadení:

- Zákon č. 80/1920 o pamětných knihách obecních z 30. 1. 1920,
- Podrobné úpravy na vykonávanie zákona č. 80/1920 prinieslo Vládní nařízení o pamětních knihách obecních č. 169/1931 zo 17. 11. 1932, ktoré na Slovensku dopĺňal Výnos Ministerstva školstva o národnej osvete č. 19746 z 23. 3. 1933,
- Obežník zn.353-1-950 Arch. č. 494 Povereníctva vnútra z 18.4. 1950,
- Smernica č. 32367/1955-O-II/1 Povereníctva kultúry z 5. 1. 1956,
- Pokyny Ministerstva kultúry SSR č. 6502/1983-31 o obecných kronikách z 9. 12. 1983 a výklad k týmto pokynom č. MK 6502/1983-31, Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 zo 6. septembra 1990.

 

Súčasnou kronikárkou obce je Mgr. Eva Magulová

 

Spomienky netreba schovávať, ale je potrebné ich pripomínať. Nie všetky sú iba pozitívne, ale čitateľ si ich musí vyhodnotiť sám a zároveň zaradiť do príslušného obdobia (roku) v ktorom sa záznamy do kroniky spracovávali.

Veríme, že zápisky z našej Kroniky zverejnené v písomnej forme na našej stránke Vás zaujmú a priblížia informácie z histórie našej obce. 

 

 

 

 

Rok 2018

Kronika 2018

kronika 2018.pdf Stiahnuté: 95x | 17.09.2020

Rok 2017

Kronika 2017

Kronika 2017.pdf Stiahnuté: 352x | 22.01.2020

Rok 2016

Kronika 2016

kronika 2016.pdf Stiahnuté: 232x | 22.01.2020

Rok 2015

Kronika 2015

kronika 2015.pdf Stiahnuté: 950x | 11.04.2017

Rok 2014

Kronika 2014

kronika 2014.pdf Stiahnuté: 662x | 11.04.2017

Rok 2013

Kronika 2013

kronika 2013.pdf Stiahnuté: 711x | 11.04.2017

Rok 2012

Kronika 2012

kronika 2012.pdf Stiahnuté: 778x | 12.04.2017

Rok 2011

Kronika 2011

kronika 2011.pdf Stiahnuté: 937x | 12.04.2017

Rok 2010

Kronika 2010

kronika 2010.pdf Stiahnuté: 726x | 12.04.2017

Rok 2009

Kronika 2009

kronika 2009.pdf Stiahnuté: 775x | 13.04.2017

Rok 2008

Kronika 2008

kronika 2008.pdf Stiahnuté: 549x | 21.04.2017

Rok 2007

Kronika 2007

kronika 2007.pdf Stiahnuté: 602x | 13.04.2017

Rok 2006

Kronika 2006

kronika 2006.pdf Stiahnuté: 480x | 21.04.2017

Rok 2005

Kronika 2005

kronika 2005.pdf Stiahnuté: 1327x | 18.04.2017

Rok 2004

Kronika 2004

kronika 2004.pdf Stiahnuté: 853x | 18.04.2017

Rok 2003

Kronika 2003

kronika 2003.pdf Stiahnuté: 511x | 18.04.2017

Rok 2002

Kronika 2002

kronika 2002.pdf Stiahnuté: 503x | 18.04.2017

Rok 2001

Kronika 2001

kronika 2001.pdf Stiahnuté: 617x | 18.04.2017

Rok 2000

Kronika 2000

kronika 2000.pdf Stiahnuté: 864x | 21.04.2017

Rok 1999

Kronika 1999

kronika 1999.pdf Stiahnuté: 639x | 21.04.2017

Stránka