Navigácia

Obsah

Elena Kohútiková

Elena Kohútiková

Elena Kohútiková, rod. Falathová, narodila sa v Nitre, no celé svoje detstvo a mladosť  prežila so svojou rodinou vo Vlčkovciach. Vyštudovala vysokú školu ekonomickú. Po piatich rokoch strávených v ZŤS Dubnica nad Váhom začala pracovať v Ekonomickom ústave SAV v Bratislave, kde získala aj titul PhD. Do bankového sektora vstúpila v roku 1990, keď začala pôsobiť v Štátnej banke československej v Bratislave. Po vzniku NBS sa v roku 1993 stala hlavnou riaditeľkou ekonomického úseku banky. O rok neskôr ju vláda SR vymenovala za členku bankovej rady NBS. Od marca 2000 zastávala post viceguvernérky NBS. Centrálnu banku navonok zastupovala v Európskej komisii vo Výbore pre ekonomickú a finančnú politiku (EFC), bola členkou Výboru pre medzinárodné vzťahy v Európskej centrálnej banke (IRC), alternátom guvernéra NBS v Generálnej rade Európskej centrálnej banky a Svetovej banke, členkou Výboru OECD pre ekonomickú politiku, ako aj členkou poradného grémia pri Výbore európskych regulátorov cenných papierov. Zároveň sa aktívne podieľala na vypracovaní stratégie prijatia eura na Slovensku a pri jeho zavedení. Od októbra 2006 pôsobí vo VÚB, a.s. v súčasnosti vo funkcii zástupkyne generálneho riaditeľa.

V januári 2014 bolo pani Kohútikovej prezidentom Slovenskej republiky udelené vysoké štátne vyznamenanie - Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti bankovníctva a hospodárstva Slovenskej republiky.

V roku 2015 získala titul Absolútna Slovenka roka 2015. Zároveň si odniesla aj ocenenie Slovenka roka 2015 v kategórii biznis a manažment.