Navigácia

Obsah

Fraňo Štefunko - slovenský sochár, výtvarný pedagóg a redaktor

Fraňo Štefunko

Významnou osobnosťou kultúrneho života bol náš rodák, vlastenec, sochár a výtvarník Fraňo Štefunko. Narodil sa 4. augusta 1903, zomrel 6. apríla 1974 v Martine.

Výtvarný talent videli učitelia u neho už od detstva, preto v r. 1922 začal navštevovať rezbársku školu, neskôr študoval v Prahe rezbárstvo a sochársku tvorbu.

V roku 1932 sa usadil v centre slovenského kultúrneho diania, v Martine, kde žil a tvoril až do jeho úmrtia. Toto prostredie uňho prehlbovalo záujem o históriu i národnú kultúru. Pochovaný je na Národnom cintoríne v Martine. 

Počas svojho tvorivého života vytvoril množstvo búst slovenských dejateľov, venoval sa i tvorbe pre rímskokatolícke kostoly. Neskôr vytvoril množstvo monumentálnych pomníkov a pamätníkov, venovaných najmä Slovenskému národnému povstaniu, ktorého sa sám zúčastnil.

Jeho diela zdobia mnoho významných budov a námestí na Slovensku.
V našej obci môžeme vidieť jeho tvorbu na Obecnom úrade a v Základnej škole, sochu Petra Michala Bohúňa.

V roku 1949 sa stal profesorom na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

V roku 1959 dostal za svoju tvorbu titul „Zaslúžilý umelec“ a v roku 1968 mu prezident udelil titul „Národný umelec“ za celoživotné dielo.

Po celý život mal svoju rodnú dedinu nesmierne rád a nikdy na ňu nezabúdal. V roku 1970 napísal knižku Vlčkovce - kronika starého Farkašína, v ktorej spracoval všetky dostupné informácie o našej obci.

Pochovaný je medzi ostatnými slovenskými dejateľmi na Martinskom cintoríne.

Slávnostné otvorenie Vidieckeho domu Vlčkovce a Pamätnej izby národného umelca Fraňa Štefunku

FOTOGALÉRIA:
obec-2/vidiecky-dom-vlckovce/slavnostne-otvorenie-vidieckeho-domu-vlckovce-a-pamatnej-izby-narodneho-umelca-frana-stefunku-498sk.html

VIDEO:
obec-2/vidiecky-dom-vlckovce/slavnostne-otvorenie-vidieckeho-domu-vlckovce-video-500sk.html

Udelenie čestného občianstva národnému umelcovi Fraňovi Štefunkovi

FOTOGALÉRIA, VIDEO, BROŽÚRA: "FRAŇO ŠTEFUNKO VLČKOVCIAM, VLČKOVCE FRAŇOVI ŠTEFUNKOVI"

aktuality/aktuality/115-vyrocie-narodenia-narodneho-umelca-frana-stefunku-590sk.html?page=2