Navigácia

Obsah

Igor Šebo - šansoniér

Igor Šebo

Igor Šebo sa narodil 1. februára 1956 vo Vlčkovciach. Ako malý chlapec sa so svojimi rodičmi presťahoval do Komárna, kde jeho otec pracoval v komárňanských Lodeniciach G. Steinera a tam absolvoval Igor Šebo aj školy.

Po štúdiách estetiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave začínal ako herec v prešovskom divadle. Prvé nahrávky pripravil v bratislavskom rozhlase, ktoré pôvodne mala spievať herečka Jiřina Jirásková. Bolo to vtedy, keď začal Igor pracovať v bratislavskom rozhlase v rôznych redakciách, a v tom období sa zoznámil s českým textárom Pavlom Cmíralom. Vďaka nahrávkam ho v lete 1989 oslovili hudobní tvorcovia Jindřich Brabec (napísal napríklad pieseň Modlitba pro Martu) a klavirista Milan Dvořák a Igor začal nahrávať v rozhlase v Prahe sólové skladby. Tak sa začali jeho koncerty i nahrávky, ktoré vyšli na niekoľkých CD platniach. Jednou z tých, čo vyšli len nedávno, je CD pripomínajúce významného skladateľa, autora prvého slovenského tanga Dušana Pálku (1909 – 1998), ktorý pochádzal z Liptova, ako advokát žil celý život v Prahe a napísal také piesne ako Dita, Nepovedz dievčatko nikomu, Krásne je v Tatrách, či Ešte raz ku tebe prídem.

Igor Šebo v posledných rokoch spolupracuje aj s hudobným skladateľom Alim Brezovským. Úspešné sú jeho hry Podivná splátka, Moje past a Nuselský most. V poslednom období účinkuje najmä v Poľsku. Teatr Rozrywski v Chorzowe uviedol jeho hru Pomaly a ešte raz. Stvárnil v nej Slováka žijúceho v Prahe. Táto hra získala viacero ocenení a Igor Šebo ju dnes hrá na doskách varšavského Teatr Capitol.