Obsah

Rok 2011

Medzinárodný deň detí

 

OcÚ v spolupráci so ZŠ s MŠ Vlčkovce a TJ Vlčkovce zorganizoval športovo – zábavnú akciu pre deti z Vlčkoviec  „ Deň detí Vlčkovce 2011“ v priestoroch športového areálu TJ Vlčkovce.  Svoje urobilo i prekrásne počasie.  Bol pripravený program a súťaže pre deti, ktoré boli ocenené za svoje výsledky a zároveň im boli odovzdané balíčky so sladkosťami, ktoré zabezpečil OcÚ v spolupráci so sponzormi. Ukážky z práce policajných, bezpečnostných, hasičských a záchranárskych činností prezentovali náročnú činnosť jednotlivých zložiek a deti sa mohli oboznámiť s ich náročnou a zodpovednou prácou. Za prezentáciu ukážok ako i sponzorské príspevky ďakujeme. 
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii úspešnej akcie, z našej obce ako i členom skupiny DOMINATORS Sereď, Krajskému riaditeľstvu PZ Trnava, Okresnému riaditeľstvu HaZZ Trnava, Dobrovoľnému hasičskému zboru Farské pole, p. Petrovi Jakubekovi Nový Majer, p. Gabrielovi Janíkovi Vlčkovce, I.D.C. Holding Trnava, Viesstrade Trnava, p. Márii Šmitalovej Vlčkovce, p. Jozefíne Lukačovičovej Vlčkovce, Progast s.r.o. Vlčkovce, MOD Vlčkovce, Coffea Drinks Trakovice, Prvej stavebnej sporiteľni, ASA Trnava, Wűstenrot poisťovni, TRUCK Servis s.r.o Vlčkovce, Mlyna Catering Trnava, MABONEX s.r.o. Piešťany, Victoria AG Trnava, Agropret Pulz s.r.o. Bratislava a ACORDu s.r.o. Bratislava.