Obsah

Rok 2014

Mesiac úcty k starším

 

Dňa 25.10.2014 sa uskutočnilo pod záštitou obce Vlčkovce, posedenie pre občanov obce Vlčkovce starších ako 75 rokov. V sále obecného úradu sa o príjemné popoludnie postarala kultúrna komisia s poslancami obecného úradu a hudobnou skupinou Vlčkovanka. Po príhovore starostu obce nasledovala symbolická minúta ticha, ktorou sme si pripomenuli tých, ktorí nás v tomto roku opustili. Ďalšie vystúpenie hudobnej skupiny Vlčkovanka s pásmom piesní a posedenie bolo obohatené o občerstvenie, ktoré zabezpečili vyššie spomenutí. Zároveň všetci zúčastnení obdržali balíček drobností a kalendár obce Vlčkovce. Tým, ktorí sa podujatia nemohli zúčastniť budú balíčky a kalendár odovzdané. Počas vystúpenia sa hudobná skupina Vlčkovanka poďakovala za dlhoročné účinkovanie pani Františke Šuranovej, ktorá tak ukončila svoje pôsobenie v skupine.