Obsah

Rok 2015

Mesiac úcty k starším

 

Spevácka skupina Vlčkovanka  v spolupráci s Obecným úradom Vlčkovce a členmi obecného zastupiteľstva pripravili pri príležitosti „Október - Mesiac úcty k starším“ posedenie pre dôchodcov – občanov Vlčkoviec nad 75 rokov, ktoré sa uskutočnilo dňa 18. októbra 2015 o 15.00 hod. v spoločenskej miestnosti obecného úradu. 
Po privítaní  a príhovore p. starostu  vystúpila spevácka skupina Vlčkovanka s pásmom ľudových piesní za doprovodu harmonikárky p. Retzerovej. Program bol obohatený prednesom básní v podaní p. Glasovej a MUDr.Marušiakovej.
Pri občerstvení  si mohli naši  spoluobčania posedieť, zaspievať a zaspomínať na časy minulé, svoju mladosť a prežité roky. 
Všetkým zúčastneným dôchodcom  nad 75 rokov bol odovzdaný  balíček s malou pozornosťou a tým, ktorý sa posedenia nezúčastnili bol balíček odovzdaný osobne na domácej adrese.
Pri príležitosti životného jubilea zablahoželal starosta obce oslávenkyni p. Anne Falathovej ku krásnym 90. narodeninám.