Obsah

Rok 2016

Mesiac úcty k starším

 
Dňa 22. októbra 2016 sa pri príležitosti mesiaca úcty k starším uskutočnilo v Kultúrnom dome Obecného úrad Vlčkovce posedenie pre obyvateľov starších ako 75 rokov, ktoré usporiadala obec Vlčkovce v spolupráci s kultúrno-športovou komisiou.  Po programe, ktorý pre najstarších obyvateľov našej obce pripravila spevácka skupina Vlčkovanka, bolo pre prítomných pripravené posedenie s malým občerstvením a darčekom.