Obsah

Rok 2017

Mesiac úcty k starším

 

Dňa 21. októbra 2017 sa pri príležitosti mesiaca úcty k starším uskutočnilo v spoločenskej miestnosti Obecného úradu Vlčkovce posedenie pre obyvateľov starších ako 75 rokov, ktoré usporiadala obec Vlčkovce v spolupráci s kultúrnou komisiou OZ Vlčkovce.
V programe vystúpila spevácka skupina Vlčkovanka a po programe bolo pre najstarších obyvateľov našej obce pripravené občerstvenie a darček.