Obsah

Rok 2019

Mesiac úcty k starším

 

Dňa 27. októbra 2019 sa pri príležitosti mesiaca úcty k starším uskutočnilo v spoločenskej miestnosti Obecného úradu posedenie pre obyvateľov Vlčkoviec starších ako 75 rokov, ktoré usporiadala obec Vlčkovce v spolupráci s členmi kultúrnej komisie OZ Vlčkovce a členkami speváckej skupiny Vlčkovanka, ktoré vystúpili so svojím programom. Po programe bolo pre najstarších obyvateľov našej obce pripravené občerstvenie a darček.