Obsah

Rok 2012

Pochovávanie basy

 

Fašiangové obdobie začína po sviatku Troch kráľov a končí Popolcovou stredou. Na znak toho, že počas nastávajúceho pôstu je zábava pri muzike zakázaná, sa zvykne pochovávať basa. 
Táto fašiangová tradícia sa zachovala aj v našej obci a nijak inak tomu nebolo ani tento rok.
Tohtoročné fašiangové slávnosti sa v našej obci začali v sobotu 18. februára sprievodom maškár. Maškary sa stali neoddeliteľnou súčasťou fašiangových slávností v našej obci. Za zvukov veselej muziky, v podaní harmonikára p. Tornóciho, sa fašiangový sprievod masiek, ktorý tvorili členovia TJ Vlčkovce, pohol po dedine a pýtali „ pod šable“. Tak ako býva dobrým zvykom maškary vytancovali nejednu gazdinku, za čo ich počastovali pohárikom niečoho ostrejšieho, ale ušlo sa aj nejaké to eurko. 
Týmto sprievodom sa fašiangy v našej obci neskončili, ale v utorok vyvrcholili v sále Obecného úradu kultúrnym podujatím spojeným so zábavou a tradičným pochovávaním basy. V réžii pani MUDr. Dariny Marušiakovej sa niesli sálou veselé pesničky speváckej skupiny Vlčkovanka za doprovodu p. Jožka Šuleca ako i humorné predvedenie scénok so skvelým hereckým výkonom  p. Silvie Dudášovej, p. Gitky Glasovej, p. Žofky Vaškovej a p. Jožka Gabriela. 
Vyvrcholením celého programu bolo už tradičné pochovanie basy. „Smútočný sprievod“ v doprovode farára a jeho miništranta, v podaní p. Rudolfa Križanoviča a Jaroslava Jakubecha, sa v sále objavil už o 22.00 hod. a basu pochovali ako sa patrí. Zábava však pokračovala až do polnoci.
Do tanca aj na počúvanie hral pán Kalapoš so svojou speváčkou.
Fašiangovou zábavou sme položili bodku za veselým fašiangovým obdobím a nastáva 40-dňový pôst. Basa oddychuje až do Veľkej noci, kedy sa opäť začína obdobie veselenia.

Touto cestou by sme chceli poďakovať  Kultúrnej a športovej komisii pri OZ vo Vlčkovciach, členom TJ Vlčkovce ako i všetkým účinkujúcim a všetkým, ktorí sa na tejto akcii podieľali.