Obsah

Rok 2016

Pochovávanie basy

 

Fašiangy sú obdobím, ktoré sa začína deň po Troch kráľoch a končí sa utorkom pred Popolcovou stredou (tzv. škaredou). Fašiangové zvyky siahajú až do dávnej minulosti a ich neodmysliteľnou súčasťou boli sprievody mladých mužov v rôznych maskách.

„Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde...“ sú slová jednej z najznámejších a najrozšírenejších fašiangových piesní na Slovensku. Skutočnosť, že jej obsah je pravdivý, vie však málokto. Po Fašiangoch naozaj nasleduje Veľká noc a po nej turičné sviatky. Slová nielen tejto piesne sa niesli našou dedinou v sobotu 6. februára 2016, kedy sprievod „masiek“ (chlapcov z TJ) v doprovode harmonikára p. Halana spríjemňoval chladné, ale slnečné sobotné chvíle všetkým spoluobčanom. Za pohostenie ako aj finančnú odmenu, ktoré masky dostali, vytancovali vlčkovské gazdinky aj slečny. 

Večer sa kultúrnym domov ozývala hudba z Oldies party, na ktorej bola tohto roku hojná účasť. „Staré hity“ boli prerušené tradičným aktom „pochovania basy,“ ktorú na „poslednej ceste“ sprevádzali členky speváckej skupiny Vlčkovanka a mládenci z TJ. Pán farár v podaní p. Jakubecha si dal na poslednej rozlúčke zvlášť záležať. 

Fašiangové obdobie sme v našej dedine zavŕšili ako sa patrí – zábavou, ktorá pokračovala do skorých ranných hodín.