Obsah

Rok 2018

Pochovávanie basy

 

Fašiangy sú obdobím, ktoré sa začína deň po Troch kráľoch a končí sa utorkom pred Popolcovou stredou (tzv. škaredou). Fašiangové zvyky siahajú až do dávnej minulosti a ich neodmysliteľnou súčasťou boli sprievody mladých mužov v rôznych maskách.
„Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde...“ sú slová jednej z najznámejších a najrozšírenejších fašiangových piesní na Slovensku. Skutočnosť, že jej obsah je pravdivý, vie však málokto. Po Fašiangoch naozaj nasleduje Veľká noc a po nej turičné sviatky. Slová nielen tejto piesne sa niesli našou dedinou v sobotu 10. februára 2018, kedy sprievod „masiek“ (chlapcov z TJ) v doprovode harmonikára p. Halana spríjemňoval sobotné chvíle všetkým spoluobčanom. Za pohostenie ako aj finančnú odmenu, ktoré masky dostali, vytancovali vlčkovské gazdinky aj slečny. 
Večer sa kultúrnym domov ozývala hudba z Oldies party. „Staré hity“ boli prerušené tradičným aktom „pochovania basy,“ ktorú na „poslednej ceste“ sprevádzali členky speváckej skupiny Vlčkovanka a mládenci z TJ. Pán farár si dal na poslednej rozlúčke záležať. 
Fašiangové obdobie sme v našej dedine zavŕšili ako sa patrí – zábavou, ktorá pokračovala do skorých ranných hodín.