Obsah

Rok 2017

Stavanie mája

 

V nedeľu 30. apríla sa v obci Vlčkovce uskutočnilo tradičné stavanie mája.
Obec Vlčkovce v spolupráci s kultúrnou komisiou OZ a M-Clubom pripravila uvedenú akciu. Samotné stavanie mája organizovali členovia novozriadeného Dobrovoľného hasičského zboru, ktorí sa okrem stavania mája podieľali aj na zabezpečení dobrého gulášu a pečených klobás.

Pre deti členovia kultúrnej komisie a poslanci OZ pripravili opekanie špekáčok, ktorému sa najmenší veľmi tešili. Ostatné občerstvenie zabezpečoval M-Club Vlčkovce.