Obsah

Rok 2011

Vianočné posedenie pre dôchodcov

 

V nedeľu 4. decembra 2011 sa  uskutočnilo Vianočné posedenie dôchodcov našej obce. V programe vystúpila folklórna skupina Krupanskí črpáci, ktorá predviedla  pásmo o zabíjačke a na záver navodili atmosféru blížiacich sa vianočných sviatkov vianočnými piesňami.
Po ukončení programu boli prítomní dôchodcovia prostredníctvom poslancov Obecného zastupiteľstva obdarovaní balíčkom salóniek.