Obsah

Rok 2015

Vianočné posedenie pre dôchodcov

 

Dňa 12.12.2015 sa v priestoroch spoločenskej miestnosti uskutočnilo posedenie pre dôchodcov, ktoré pripravila spevácka skupina Vlčkovanka v spolupráci s kultúrnou komisiou pri OZ Vlčkovce. Scenár a réžiu prevzala pod patronát MUDr. Darina Marušiaková, ktorá zostavila pestrý program s pesničkami v podaní Vlčkovanky, a ako hostí si prizvali tanečníkov z folklórneho súboru Dudvážtek a Dudváh z Križovian nad Dudváhom, pod vedením p. Evy Michalkovej.
Vianočné vystúpenie spestrili aj deti z Vlčkoviec, ktoré pripravili svoje vystúpenie s koledami pod vedením p. Retzerovej.
Príjemné piesne, tance aj hovorené slovo spestrili predvianočnú náladu našich dôchodcov, ktorí  si spoločne so skupinou Vlčkovanka zaspievali Tichú noc.