Obsah

Rok 2018

Vianočné posedenie pre dôchodcov

 

V nedeľu 16. decembra 2018 1500 hod. sa v priestoroch spoločenskej miestnosti OcÚ uskutočnilo Vianočné posedenie pre dôchodcov, na ktorom vystúpila so svojím programom spevácka skupina Vlčkovanka s deťmi z Vlčkoviec.