Navigácia

Obsah

VII. ročník - rok 2017

Vlčkovská klobása

 

V sobotu 11.2.2017 sa v priestoroch kultúrneho domu vo Vlčkovciach od 16.00 hod. do neskorých večerných hodín uskutočnil VII. ročník súťaže Vlčkovská klobása 2017, ktorú každoročne organizuje obec Vlčkovce v spolupráci so spoločnosťou PROGAST, s.r.o.  sídliacou v našej obci, ktorá sa zaoberá výrobou korenín a aditív najmä pre mäsopriemysel.

Aj napriek tomu, že súťaž nesie názov Vlčkovská, tak ako v predchádzajúcich ročníkoch sa jej zúčastnili i cezpoľní z blízkeho okolia, ale zastúpené boli i vzorky z okolia Galanty, Veľkého Krtíša a Lučenca. V tomto ročníku bolo hodnotených celkom 42 vzoriek. Každý si svoju receptúru stráži a niektoré sa dedia z generácie na generáciu s možnými vylepšeniami a údením. Akcie sa zúčastnil aj podpredseda Trnavského samosprávneho kraja a poslanec NR SR Ing. Augustín Hambálek. 
Samotná súťaž pozostáva z hodnotenia kulinárskych produktov – klobás rôzneho druhu, ktorú hodnotia samotní účastníci pričom jednotlivým vzorkám prideľujú príslušné body, a to podľa farby, vône, chuti a celkovému vzhľadu, pričom každý porotca môže udeliť max. 20 bodov. Súťaž je anonymná a výsledné poradie sa určí na základe celkového počtu získaných bodov. V tomto ročníku sa nám aj vďaka sponzorom podarilo oceniť prvých 6 účastníkov podľa poradia: 1. Zaťko Marián (14,76 b.), 2. Zaťko Dušan (14,46 b.), 3. Lörinc Kristian (13,84 b.), 4. Dupkala Jozef (13,56 b.), 5. Černý Stanislav (12,70 b.), 6. Dobrovodský Ľubomír (12,58 b.). 
Zároveň je určená odborná porota, ktorá samostatne vyhodnotí jednotlivé vzorky a vyberie z ich pohľadu najlepšiu vzorku klobásy, ktorá získa Cenu starostu, taktiež s príslušným ocenením. V tomto ročníku súťaže získala Cenu starostu podľa hodnotenia odbornej poroty vzorka Stanislava Černého (17,82 b.). Víťazi si so sebou odniesli nielen pohár a diplom ale i vecné ceny, ktoré môžu využiť pri príprave klobás (koreniny, marináda ale i zmes korenín pod názvom Vlčkovská klobása, ktorú pripravila vo svojom portfóliu spoločnosť PROGAST, s. r. o. a to až na 200 kg klobás).
Ako každoročne musela byť klobásková chuť vyrovnávaná vynikajúcimi zákuskami od pani starostovej, ale aj kapustnicou a iným občerstvením, ktoré pripravil organizátor.
Ďakujeme ďalším sponzorom, ktorí prispeli na ocenenie súťažiacich svojimi produktami. Okrem Progast, s.r.o. to boli Mäsovýroba Brocka, Mäsovýroba Pata, Mäsovýroba Váhovce, Jozef Futas, Stehel Construction, Ferdinand Nemetz, obec Vlčkovce. Ceny odovzdal zástupca spoločnosti Progast, s.r.o. a starosta obce Vlčkovce. 
Účastníci z uvedenej akcie prispeli svojim individuálnym dobrovoľným výťažkom pre ZŠ s MŠ Vlčkovce vo výške 600 €, ktoré budú odovzdané a použité na skvalitnenie vyučovacieho procesu žiakov v ZŠ s MŠ Vlčkovce.
Už teraz sa tešíme na 8. ročník, ktorý sa uskutoční vo februári 2018.