Obsah

48. ročník - rok 2011

Výstava ovocia, zeleniny a kvetov

 

V dňoch 24. - 25. septembra 2011 sa konala výstava ovocia, zeleniny a kvetov.
Tohtoročnej výstavy sa zúčastnilo 26 vystavovateľov so 120-tými vzorkami. Nechýbali ani kolekcie kvetov od Klubu dôchodcov, ručné práce detí zo Základnej školy a materskej školy, kolekcia bonsajov od pani Oravcovej a kolekcia tropických rastlín od rodiny Glasovej a Kubovovej.

Komicia v zložení Mgr. Machovec - predseda OV SZZ, prof. Vida - podpredseda OV SZZ, p. Horváth - predseda revíznej komisie OV SZZ a Ing. Dobrovodský - starosta obce, mala veľmi ťažkú prácu, aby rozhodla komu udeliť ocenenia.

Cenu starostu za najkrajšiu expozíciu si odniedol Klub dôchodcov za kolekciu kvetov, druhé miesto matrí manželom Demovičovým (Tibor a Žofia) a tretie miesto našim najmladším žiakom ZŠ a MŠ.

Cenu starostu obce za najkrajšie jablko bola nakoniec udelená p. Jozefovi Miklovičovi za odrodu BOHEMIA.

Na návrh komisie naša ZO udelila 5 vecných cien nasledovným vystavovateľom:
1. miesto - V. Ginga
2. miesto - rod. Kocmálová
3. miesto - F. Smák
4. miesto - Glasová, Kubovoví
5. miesto - J. Oravcová

OV SZZ v Trnave udelil ĎAKOVNÝ LIST našej ZO za aktivity k uskutočneniu výstavy.

Výstavu navštívilo celkom 290 návštevníkov a v pondelok deti ZŠ a MŠ.

Naše poďakovie patrí všetkým vystavovateľom, návštevníkom, obecnému úradu a zvlášť starostovi obce Ing. Dobrovodskému za pomoc pri organizovaní.