Obsah

53. ročník - rok 2016

Výstava ovocia, zeleniny, kvetov a ručných prác

 
Dňa 25. septembra 2016 sa v Spoločenskej sále OÚ Vlčkovce konala 53. Výstava ovocia, zeleniny a kvetov.
Zúčastnilo sa na nej 25 vystavovateľov. Spolu bolo vystavených 237 vzoriek vrátane expozície „Krása kvetov a práce šikovných rúk robia z bytu útulný domov...“ ozdobenej kvetmi od členiek Klubu dôchodcov vo Vlčkovciach, ako i výtvorov detí, navštevujúcich našu Základnú a materskú školu, ktoré získali zaslúženú pozornosť.
 
Starosta Vlčkoviec Ing. Ivan Dobrovodský už tradične zabezpečil plakety  a poháre pre ocenených vystavovateľov. Vecné ceny sponzorsky zabezpečil starosta Vlčkoviec a prispela i naša organizácia. 
 
Hodnotiaca komisia v zložení -  predseda:  Ing. Juraj Krasňanský
                                                        člen:   p. Tibor Demovič
                                                        člen:   Ing. Luboš Šuran
                                                        člen:   p. Miroslav Kubov
                                                        člen:   p. Ján Turanský
vyhodnotila a ocenila 8 vystavovateľov a kolektívov v nasledovnom poradí:
 
Plakety:
1. Kolekcia výstavy :  Tibor Demovič 
2. Kolekcia výstavy :  Monika Kubovová 
3. Kolekcia výstavy :  Jozef Koštial  
 
Diplomy:
4. Kolekcia výstavy (ovocie a zelenina) :  MUDr. Darina Marušiaková
5. Kolekcia výstavy (ovocie a zelenina) :  Valéria a Ivan DOBROVODSKÍ
6. Kolekcia výstavy (ovocie a zelenina) :  Základná škola s materskou školou                                                                       Vlčkovce
 
Poháre:
- HRUŠKA VÝSTAVY : p. Ján Turanský   -  odroda: Lucasova
- JABLKO VÝSTAVY  : p. Jozef Koštial    -  odroda: Champion
 
Pre návštevníkov Výstavy bol pripravený ako malé občerstvenie vynikajúci burčiak.
V pondelok sa prišli pozrieť na výstavu deti z našej ZŠ s MŠ a po ich návšteve putovali výpestky ovocia a zeleniny do školskej jedálne, kde poslúžia na spestrenie jedálneho lístka našich detí. 
 
 
                                                                                                          Predseda SZaV Vlčkovce 
                                                                                                           Ing. Juraj KRASŇANSKÝ